Chủ nhật,  05/02/2023

Hợp nhất ba tổng công ty thủy sản

Ngày 17-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hợp nhất ba tổng công ty thủy sản gồm Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải sản Biển Đông.Tổng công ty mới có tên gọi là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Việc hợp nhất ba Tổng công ty nhằm hình thành một tổ chức mạnh của Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản. Tổng công ty mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ công ích trong ngành thủy sản, khai thác kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất...

Ngày 17-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hợp nhất ba tổng công ty thủy sản gồm Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải sản Biển Đông.
Tổng công ty mới có tên gọi là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Việc hợp nhất ba Tổng công ty nhằm hình thành một tổ chức mạnh của Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản. Tổng công ty mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ công ích trong ngành thủy sản, khai thác kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Theo Nhandan