Thứ ba,  31/01/2023

Một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được giảm mức thuế chống bán phá giá cá tra vào Mỹ

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả xem xét thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam và quyết định giảm mức thuế xuống 0% ở một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.Theo đó, mức thuế áp cho Công ty Vĩnh Hoàn, Vinh Quang từ 2,44% đến 4,22% được giảm xuống còn 0%. Ngoài ra, DOC cũng xóa bỏ thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam đối với doanh nghiệp CL-Fish. Các bị đơn tự nguyện khác cũng được giảm thuế chỉ còn 0-0,2%. Mức thuế áp cho các doanh nghiệp còn lại không tham gia đợt xem xét trên (ngoài danh sách bị đơn bắt buộc và tự nguyện) là 2,11 USD/kg (khoảng 63,38%).Trong khi đó, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá khi Ủy ban Thương mại quốc tế đồng ý tiếp tục áp thuế thêm năm năm...

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả xem xét thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam và quyết định giảm mức thuế xuống 0% ở một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.
Theo đó, mức thuế áp cho Công ty Vĩnh Hoàn, Vinh Quang từ 2,44% đến 4,22% được giảm xuống còn 0%. Ngoài ra, DOC cũng xóa bỏ thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam đối với doanh nghiệp CL-Fish. Các bị đơn tự nguyện khác cũng được giảm thuế chỉ còn 0-0,2%. Mức thuế áp cho các doanh nghiệp còn lại không tham gia đợt xem xét trên (ngoài danh sách bị đơn bắt buộc và tự nguyện) là 2,11 USD/kg (khoảng 63,38%).
Trong khi đó, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá khi Ủy ban Thương mại quốc tế đồng ý tiếp tục áp thuế thêm năm năm (2011-2016).


Theo Nhandan