Thứ tư,  08/02/2023

Hợp tác giữa Petrovietnam với tỉnh Nam Ðịnh

Ngày 18-3, tại Nam Định, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và UBND tỉnh Nam Định đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là triển khai các dự án đầu tư của Petrovietnam và các đơn vị thành viên tại tỉnh Nam Định.Theo thỏa thuận, Petrovietnam tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tập đoàn tự đầu tư, hoặc phối hợp cùng các doanh nghiệp của tỉnh Nam Định và các doanh nghiệp trong nước đầu tư các dự án. Các doanh nghiệp của tập đoàn đầu tư phát triển: mạng lưới kinh doanh xăng dầu, phân bón và LPG; đầu tư xây dựng các khu đô thị dịch vụ thương mại và tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nam Định thực hiện chương trình an sinh xã...

Ngày 18-3, tại Nam Định, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và UBND tỉnh Nam Định đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là triển khai các dự án đầu tư của Petrovietnam và các đơn vị thành viên tại tỉnh Nam Định.
Theo thỏa thuận, Petrovietnam tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tập đoàn tự đầu tư, hoặc phối hợp cùng các doanh nghiệp của tỉnh Nam Định và các doanh nghiệp trong nước đầu tư các dự án. Các doanh nghiệp của tập đoàn đầu tư phát triển: mạng lưới kinh doanh xăng dầu, phân bón và LPG; đầu tư xây dựng các khu đô thị dịch vụ thương mại và tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nam Định thực hiện chương trình an sinh xã hội…

Theo Nhandan