Chủ nhật,  29/01/2023

Tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội

Mới đây, HĐND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm" (2011-2015) thảo luận các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 5 năm (2011-2015).Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng để đạt được những chỉ tiêu thành phố đề ra, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, ngân hàng, dịch vụ. Thành phố phải huy động lực lượng trong và ngoài nước để hoàn thành những dự án và công trình trọng điểm.Trong giai đoạn 2011-2015, TP Hồ Chí Minh phấn đấu tổng sản phẩm nội địa tăng bình quân 12%/năm, năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.800 USD/năm. Ngoài ra, thành phố còn tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ cơ bản để trở thành trung tâm công nghiệp đa lĩnh vực, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã...

Mới đây, HĐND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố 5 năm” (2011-2015) thảo luận các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 5 năm (2011-2015).
Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng để đạt được những chỉ tiêu thành phố đề ra, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, ngân hàng, dịch vụ. Thành phố phải huy động lực lượng trong và ngoài nước để hoàn thành những dự án và công trình trọng điểm.
Trong giai đoạn 2011-2015, TP Hồ Chí Minh phấn đấu tổng sản phẩm nội địa tăng bình quân 12%/năm, năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.800 USD/năm. Ngoài ra, thành phố còn tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ cơ bản để trở thành trung tâm công nghiệp đa lĩnh vực, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội.
Theo Nhandan