Thứ hai,  06/02/2023

Phú Yên liên doanh Nhật Bản thu mua, chế biến cá ngừ đại dương

Ngày 17-3, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty Rakuichi Broadband Solution Co (Nhật Bản) đã ký bản thỏa thuận khung về hợp tác thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ đại dương.Hai bên thống nhất trong quý III năm 2011 sẽ thành lập một công ty liên doanh tại tỉnh Phú Yên với mục tiêu thu mua, chế biến, bảo quản, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên nhằm nâng cao chất lượng, ổn định giá cả, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ quyền lợi cho ngư dân Phú Yên và vùng phụ...

Ngày 17-3, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty Rakuichi Broadband Solution Co (Nhật Bản) đã ký bản thỏa thuận khung về hợp tác thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ đại dương.
Hai bên thống nhất trong quý III năm 2011 sẽ thành lập một công ty liên doanh tại tỉnh Phú Yên với mục tiêu thu mua, chế biến, bảo quản, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên nhằm nâng cao chất lượng, ổn định giá cả, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ quyền lợi cho ngư dân Phú Yên và vùng phụ cận.
Theo Nhandan