Thứ ba,  31/01/2023

Ngân hàng chỉ đạo tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 2200/NHNN-CSTT gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cho vay đối với sản xuất, kinh doanh.Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường huy động vốn, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất để tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dõi, đôn đốc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về quan hệ tín dụng đối với khách hàng vay của các TCTD trên địa bàn. TCTD quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng. Trường hợp không cho vay, TCTD phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 2200/NHNN-CSTT gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cho vay đối với sản xuất, kinh doanh.
Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường huy động vốn, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất để tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dõi, đôn đốc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về quan hệ tín dụng đối với khách hàng vay của các TCTD trên địa bàn. TCTD quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng. Trường hợp không cho vay, TCTD phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho vay.
Theo Nhandan