Thứ hai,  06/02/2023

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18

Ngày 16-3, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 (đoạn Uông Bí - Hạ Long), do Công ty cổ phần phát triển Đại Dương đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường 20,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng. Sau khi hết thời gian chuyển quyền thu phí trạm Bãi Cháy (năm 2015), sẽ chuyển trạm thu phí về phạm vi dự án để thu phí hoàn vốn dự án BOT trong khoảng 25 năm.Về phương án tài chính, với nguồn vốn đầu tư trên, nếu chỉ thu phí hoàn vốn sẽ không khả thi (kể cả trong trường hợp mức phí tăng hai lần theo quy định của Bộ Tài chính). Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, ngân sách Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư dự án 374 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) 238 tỷ đồng.Bộ kiến nghị Chính phủ cho phép...

Ngày 16-3, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 (đoạn Uông Bí – Hạ Long), do Công ty cổ phần phát triển Đại Dương đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường 20,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng. Sau khi hết thời gian chuyển quyền thu phí trạm Bãi Cháy (năm 2015), sẽ chuyển trạm thu phí về phạm vi dự án để thu phí hoàn vốn dự án BOT trong khoảng 25 năm.

Về phương án tài chính, với nguồn vốn đầu tư trên, nếu chỉ thu phí hoàn vốn sẽ không khả thi (kể cả trong trường hợp mức phí tăng hai lần theo quy định của Bộ Tài chính). Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, ngân sách Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư dự án 374 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) 238 tỷ đồng.

Bộ kiến nghị Chính phủ cho phép sử dụng 238 tỷ đồng hỗ trợ GPMB, phần còn lại hỗ trợ thông qua việc giao cho nhà đầu tư tiến hành thu phí trạm Phả Lại trong sáu năm kể từ khi khởi công dự án (dự kiến trong năm nay) với mức phí theo quy định của Bộ Tài chính. Sau khi trạm Bãi Cháy được chuyển về phạm vi dự án, trong năm năm đầu, thu bằng 1,5 lần mức thu phí giao thông trên các quốc lộ; từ năm thứ năm trở đi tăng lên hai lần.

Theo Nhandan