Chủ nhật,  29/01/2023

Nhất trí chủ trương tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nhất trí về chủ trương, đề nghị Thủ tướng cho phép triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt.Tuy nhiên, trong danh sách chín cầu được Tổng công ty Đường sắt đề xuất, Bộ GTVT cho rằng, chỉ cần nghiên cứu xử lý sáu cầu, vì cầu Long Đại (Quảng Bình) đã có cầu đường bộ trên đường Hồ Chí Minh cách đó 20 m; cầu Bắc Giang có cầu đường bộ trong đô thị cách đó 75 m; cầu Lộc Yên (Hà Tĩnh) nằm trong dự án 44 cầu đường sắt được đầu tư bằng vốn ODA Nhật Bản. Số lượng các cầu cần được xử lý được xác định chính thức trong quá trình nghiên cứu, lập dự án đầu tư. Hiện nay, Bộ GTVT đang lập dự án đầu tư bảo đảm trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt (giai đoạn 3), với quy mô 80 cầu vượt tại các nút giao giữa đường sắt và quốc lộ, tiến độ đầu tư từ năm 2011 đến...

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nhất trí về chủ trương, đề nghị Thủ tướng cho phép triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt.

Tuy nhiên, trong danh sách chín cầu được Tổng công ty Đường sắt đề xuất, Bộ GTVT cho rằng, chỉ cần nghiên cứu xử lý sáu cầu, vì cầu Long Đại (Quảng Bình) đã có cầu đường bộ trên đường Hồ Chí Minh cách đó 20 m; cầu Bắc Giang có cầu đường bộ trong đô thị cách đó 75 m; cầu Lộc Yên (Hà Tĩnh) nằm trong dự án 44 cầu đường sắt được đầu tư bằng vốn ODA Nhật Bản. Số lượng các cầu cần được xử lý được xác định chính thức trong quá trình nghiên cứu, lập dự án đầu tư. Hiện nay, Bộ GTVT đang lập dự án đầu tư bảo đảm trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt (giai đoạn 3), với quy mô 80 cầu vượt tại các nút giao giữa đường sắt và quốc lộ, tiến độ đầu tư từ năm 2011 đến năm 2020.

Theo Nhandan