Chủ nhật,  05/02/2023

Cả nước ký hợp đồng xuất khẩu hơn 2,6 triệu tấn gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu tháng 3 đến nay, cả nước xuất khẩu được 231.982 tấn gạo, kim ngạch hơn 103 triệu USD, bình quân 445,64 USD/tấn gạo.Như vậy, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất khẩu 1,331 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 641 triệu USD. Số lượng đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo đã lên tới 2,606 triệu tấn, khoảng 1,275 triệu tấn gạo sẽ được các doanh nghiệp giao hàng trong thời gian tới. Lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp hiện còn hơn 1,1 triệu tấn. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, sau 15 ngày thu mua lúa gạo tạm trữ, các doanh nghiệp đã mua được hơn 300 nghìn tấn...

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu tháng 3 đến nay, cả nước xuất khẩu được 231.982 tấn gạo, kim ngạch hơn 103 triệu USD, bình quân 445,64 USD/tấn gạo.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất khẩu 1,331 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 641 triệu USD. Số lượng đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo đã lên tới 2,606 triệu tấn, khoảng 1,275 triệu tấn gạo sẽ được các doanh nghiệp giao hàng trong thời gian tới. Lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp hiện còn hơn 1,1 triệu tấn. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, sau 15 ngày thu mua lúa gạo tạm trữ, các doanh nghiệp đã mua được hơn 300 nghìn tấn gạo.

Theo Nhandan