Thứ hai,  06/02/2023

Bắc Sơn duy trì nhịp độ phát triển bền vững

LSO-Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nền KT-XH huyện Bắc Sơn tiếp tục phát triển ổn định, có những bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc. Kinh tế tăng trưởng khá cao, liên tục. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch hàng năm và nghị quyết HĐND huyện, chỉ tiêu của tỉnh giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.Vườn quýt của gia đình ông Dương Hữu Lân xã Nhất Hòa, huyện Bắc SơnTrong lĩnh vực kinh tế, từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 10,4%/năm. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân 2,65%/năm; ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 23,83%/năm; thương mại, dịch vụ tăng bình quân 23,74%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,06 triệu đồng/người/năm năm 2004, đến nay...

LSO-Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nền KT-XH huyện Bắc Sơn tiếp tục phát triển ổn định, có những bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc. Kinh tế tăng trưởng khá cao, liên tục. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch hàng năm và nghị quyết HĐND huyện, chỉ tiêu của tỉnh giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.
Vườn quýt của gia đình ông Dương Hữu Lân xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn
Trong lĩnh vực kinh tế, từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 10,4%/năm. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân 2,65%/năm; ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 23,83%/năm; thương mại, dịch vụ tăng bình quân 23,74%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,06 triệu đồng/người/năm năm 2004, đến nay lên trên 12 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đầu người tăng từ 385kg năm 2004 lên 485kg năm 2010, đảm bảo an ninh lương thực. Kết quả thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2004 thu được 3,2 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch tỉnh giao, đến năm 2010 đã thu được 26,82 tỷ đồng, vượt 34,1% kế hoạch tỉnh giao, tăng 11,43% so với năm 2009. Trong những năm qua, huyện Bắc Sơn luôn quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Hầu hết các xã, thị trấn đều chủ động đưa những giống cây có năng suất, chất lượng vào gieo trồng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh như: cà chua trái vụ ở xã Hữu Vĩnh; phát triển mạnh phong trào chăn nuôi lợn ở các xã: Đồng Ý, Chiến Thắng… nhân rộng diện tích trồng cây thuốc lá, quýt Bắc Sơn… Công tác khoanh nuôi, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, chú trọng, từ năm 2004 đến nay, toàn huyện đã trồng được trên 4.500 ha rừng, nâng độ che phủ rừng lên trên 50%. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp hàng năm đều phát triển và tăng khá. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa trên thị trường phong phú về số lượng và chủng loại, đáp ứng nhu cầu trao đổi, cung ứng hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, quy mô ngành nghề, số lượng cơ sở ngày càng được mở rộng. Đến nay, 100% số xã đã có đường ô tô đi lại đến trung tâm xã thuận lợi cả bốn mùa. Số hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 80%…Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác giáo dục và đào tạo được thực hiện có hiệu quả, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, cơ bản đã được chuẩn hóa, do vậy, chất lượng dạy và học được nâng lên một bước. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, thôn bản tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Đến nay, 100% thôn bản đã xây dựng xong hương ước và được UBND huyện phê duyệt đưa vào thực hiện. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và phát huy, các thiết chế văn hóa được quan tâm, toàn huyện có 85% số xã, thị trấn có sân bãi luyện tập thể dục thể thao, 20/20 xã, thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa xã…
Phát huy kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, huyện Bắc Sơn phấn đấu duy trì nhịp độ phát triển kinh tế và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đức Anh