Thứ ba,  31/01/2023

Đồng ý xây dựng TTTM quốc tế Bắc sông Hồng

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Đình Toàn vừa cho biết, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương triển khai lập quy hoạch xây dựng 2 bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính thương mại Quốc tế và đô thị, dịch vụ đa năng tại khu vực Đông Anh, Hà Nội.Theo văn bản của Bộ Xây dựng trả lời Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng quần thể Trung tâm tài chính thương mại Quốc tế ASEAN và đô thị, dịch vụ đa năng, việc lập quy hoạch xây dựng 2 bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và xây dựng Trung tâm tài chính thương mại quốc tế ASEAN do Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đề nghị đầu tư.Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về chủ trương đầu tư, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế đặc thù cả về quy trình triển khai, cơ chế đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện.Theo UBND TP Hà Nội, tuyến đường Nhật Tân -...

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Đình Toàn vừa cho biết, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương triển khai lập quy hoạch xây dựng 2 bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài và triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính thương mại Quốc tế và đô thị, dịch vụ đa năng tại khu vực Đông Anh, Hà Nội.

Theo văn bản của Bộ Xây dựng trả lời Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng quần thể Trung tâm tài chính thương mại Quốc tế ASEAN và đô thị, dịch vụ đa năng, việc lập quy hoạch xây dựng 2 bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài và xây dựng Trung tâm tài chính thương mại quốc tế ASEAN do Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đề nghị đầu tư.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về chủ trương đầu tư, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế đặc thù cả về quy trình triển khai, cơ chế đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện.

Theo UBND TP Hà Nội, tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, do vậy cần xác định phạm vi nghiên cứu dọc hai tuyến đường nhằm kiểm soát đặc biệt về an ninh và đối ngoại; xác lập cơ chế đặc biệt trong quản lý đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường.

Thành phố cũng cho biết, khi được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về chủ trương đầu tư, UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường song song với lập các quy hoạch phân khu liên quan.

TP cũng đề nghị Chính phủ cho phép được áp dụng cơ chế đặc thù cả về quy trình triển khai, cơ chế đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện.

Theo Nhandan