Thứ năm,  09/02/2023

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giá vé trên các tuyến xe buýt không trợ giá

Từ ngày 16-3, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá vé trên 7 tuyến xe buýt không trợ giá. Theo đó, mức tăng giá dao động từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/hành khách/lượt.Cụ thể, đối với tuyến Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương (mã số 61-7), giá vé niêm yết mới là 5.000 đồng/hành khách/lượt. Ngoài ra, trên tuyến này còn có chặng Bến xe Bình Dương - Khu du lịch Đại Nam với mức giá mới là 6.000 đồng/hành khách/lượt.Bên cạnh đó, các tuyến buýt còn lại có giá vé mới như sau: tuyến Bến xe Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa (mã số 62-3): 6.000 đồng/hành khách/lượt; tuyến Bến xe An Sương - Bến xe Hậu Nghĩa (mã số 62-5) dưới một phần hai lộ trình, giá vé 5.000 đồng/hành khách/lượt, từ một phần hai lộ trình đến suốt tuyến: 6.000 đồng/hành khách/lượt; tuyến Bố Heo - Lộc Hưng (mã số 70-5); 5.000 đồng/hành khách/lượt; tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An (mã số 62-8) dao động từ 5.000 đồng đến 14.000 đồng/hành khách/lượt (tùy theo lộ...

Từ ngày 16-3, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá vé trên 7 tuyến xe buýt không trợ giá. Theo đó, mức tăng giá dao động từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/hành khách/lượt.

Cụ thể, đối với tuyến Bến đò Bình Mỹ – Bến xe Bình Dương (mã số 61-7), giá vé niêm yết mới là 5.000 đồng/hành khách/lượt. Ngoài ra, trên tuyến này còn có chặng Bến xe Bình Dương – Khu du lịch Đại Nam với mức giá mới là 6.000 đồng/hành khách/lượt.

Bên cạnh đó, các tuyến buýt còn lại có giá vé mới như sau: tuyến Bến xe Củ Chi – Bến xe Hậu Nghĩa (mã số 62-3): 6.000 đồng/hành khách/lượt; tuyến Bến xe An Sương – Bến xe Hậu Nghĩa (mã số 62-5) dưới một phần hai lộ trình, giá vé 5.000 đồng/hành khách/lượt, từ một phần hai lộ trình đến suốt tuyến: 6.000 đồng/hành khách/lượt; tuyến Bố Heo – Lộc Hưng (mã số 70-5); 5.000 đồng/hành khách/lượt; tuyến Bến xe Chợ Lớn – Bến xe Tân An (mã số 62-8) dao động từ 5.000 đồng đến 14.000 đồng/hành khách/lượt (tùy theo lộ trình đường)…

Theo Nhandan