Chủ nhật,  29/01/2023

Ngành thuế thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP là phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011 đã được Quốc hội thông qua. Triển khai Nghị quyết này, ngành thuế đang quyết liệt thực hiện một loạt các giải pháp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thuNhững diễn biến khả quan của hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2010 đã có ảnh hưởng tích cực đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong hai tháng đầu năm 2011. Thu NSNN đạt khá cao, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tăng 15%; thu về dầu thô tăng 11,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 6,6%... Tuy nhiên, trong những tháng còn lại của năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, ảnh hưởng không nhỏ...

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP là phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011 đã được Quốc hội thông qua. Triển khai Nghị quyết này, ngành thuế đang quyết liệt thực hiện một loạt các giải pháp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

Những diễn biến khả quan của hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2010 đã có ảnh hưởng tích cực đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong hai tháng đầu năm 2011. Thu NSNN đạt khá cao, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tăng 15%; thu về dầu thô tăng 11,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 6,6%… Tuy nhiên, trong những tháng còn lại của năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình thu NSNN. Việc hoàn thành mục tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2011 vượt tối thiểu 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011 đã được Quốc hội thông qua như Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP là không hề dễ dàng, đòi hỏi ngành thuế phải nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính ban hành Quyết định số 527/QĐ-BTC ngày 1-3-2011 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ trưởng Tài chính ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 8-3-2011 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trong ngành thuế. Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2011 cho từng cục thuế tại Quyết định số 179/QĐ-TCT ngày 21-2-2011, trên cơ sở đó cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ giao kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ phấn đấu thu năm 2011 cho từng phòng, chi cục thuế thực hiện, đồng thời có kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu đã được giao phấn đấu.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn như hiện nay, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách, ngành thuế xác định phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, vững chắc. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng năng lực sản xuất mới, ổn định thị trường. Tổ chức giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của DN liên quan việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Định kỳ hằng quý, các cục thuế tổ chức đối thoại với DN trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của DN trong sản xuất, kinh doanh, trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Việc rà soát, đánh giá lại các nguồn thu cũng được đẩy mạnh nhằm phân tích những yếu tố ảnh hưởng nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu không ổn định, làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng như đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đất đai, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản…

Ngành thuế tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100% so số cần phải kê khai nghĩa vụ thuế theo chế độ quy định; Tổ chức giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc để thực hiện mục tiêu kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; Thường xuyên phối hợp, định kỳ thực hiện đối chiếu với cơ quan đăng ký kinh doanh và chính quyền sở tại để quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ người nộp thuế.

Năm 2011 nhằm góp phần khuyến khích xuất khẩu, cục thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện việc tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng thực đã xuất khẩu theo đúng quy định hoàn trước, đồng thời tổ chức kiểm tra sau hoàn ngay trong năm 2011 tối thiểu 70% số hồ sơ đã hoàn.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế

Nhằm chống thất thu thuế, các đơn vị trong toàn ngành tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh. Thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ thuế cụ thể cho từng đơn vị, phấn đấu trong sáu tháng đầu năm 2011, thu đạt tối thiểu 90% số nợ thuế có khả năng thu năm 2010 chuyển qua và bảo đảm đến cuối năm số nợ thuế ở mức dưới 4% tổng thu ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Căn cứ về đối tượng thanh tra, kiểm tra Tổng cục Thuế đã quy định, cục thuế địa phương quyết định kế hoạch và danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra và phân bổ giao nhiệm vụ thanh tra kiểm tra thuế cụ thể cho từng phòng, chi cục thuế thực hiện. Tập trung lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra, bố trí công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra năm 2011 đạt tối thiểu 25% số công chức thuế, huy động cán bộ có trình độ năng lực ở các đơn vị chức năng khác cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế; Phấn đấu thực hiện trong năm 2011 thanh tra đạt tối thiểu 3% số DN đang quản lý thuế và kiểm tra tối thiểu 20% số DN đang quản lý thuế. Tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế vào các cơ sở kinh doanh có số hoàn thuế giá trị gia tăng lớn, phát sinh lỗ kéo dài, DN có dấu hiệu chuyển giá,… Tổ chức kiểm tra thu kịp thời đối với những mặt hàng kinh doanh phát sinh lợi nhuận lớn do thu được từ việc sử dụng một số yếu tố đầu vào giá hiện còn thấp hơn giá thị trường như: thép, xi-măng, kinh doanh dịch vụ,…; Thu hồi kịp thời số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách, phấn đấu số thuế truy thu thực nộp vào ngân sách trong kỳ qua thanh tra, kiểm tra thuế (trong phạm vi 90 ngày) đạt tối thiểu 80% số thuế phát hiện tăng thêm và xử lý vi phạm pháp luật thuế. Thực hiện thu kịp thời số tiền thuế truy thu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ là một trong những giải pháp được ngành thuế xác định tập trung triển khai nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Trong đó, thực hiện mở rộng dịch vụ đăng ký thuế, khai thuế điện tử; mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và kê khai thuế trực tuyến, nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại, kết nối thông tin giữa bốn ngành thuế – hải quan – kho bạc – tài chính. Phối hợp các ngành, các cấp trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý giá để xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá nhằm thu lợi bất chính, định giá bất hợp lý, đầu cơ nâng giá… Theo dõi kịp thời biến động về giá cả để thu đầy đủ các khoản thu vào NSNN.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho các đối tượng nộp thuế cũng được tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Theo Nhandan