Chủ nhật,  05/02/2023

Sản lượng lúa đông xuân các tỉnh ÐBSCL đạt hơn 10 triệu tấn

Đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cơ bản thu hoạch xong vụ lúa đông xuân 2010-2011, sản lượng hơn 10 triệu tấn, tương đương vụ đông xuân trước. Vụ đông xuân năm nay, các tỉnh đã gieo sạ được 1,63 triệu ha, năng suất bình quân 6,3 tấn/ha. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng giống lúa đạt chuẩn đang tăng lên trong vùng, các tỉnh ĐBSCL tăng cường sản xuất giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận, nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên, trang bị thêm thiết bị kiểm nghiệm cho các trung tâm giống cấp tỉnh để quản lý giống trên địa bàn; kiểm tra, thanh tra các đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cả trong giai đoạn sản xuất, chế biến và lưu...

Đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cơ bản thu hoạch xong vụ lúa đông xuân 2010-2011, sản lượng hơn 10 triệu tấn, tương đương vụ đông xuân trước. Vụ đông xuân năm nay, các tỉnh đã gieo sạ được 1,63 triệu ha, năng suất bình quân 6,3 tấn/ha. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng giống lúa đạt chuẩn đang tăng lên trong vùng, các tỉnh ĐBSCL tăng cường sản xuất giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận, nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên, trang bị thêm thiết bị kiểm nghiệm cho các trung tâm giống cấp tỉnh để quản lý giống trên địa bàn; kiểm tra, thanh tra các đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cả trong giai đoạn sản xuất, chế biến và lưu thông.

Theo Nhandan