Thứ ba,  31/01/2023

Vinatex triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 13,2 tỷ USD

Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác của Đảng bộ năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Hội nghị nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.Năm 2011, với mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 13,2 tỷ USD, tỷ lệ nội địa hóa đạt 49%, tạo thêm từ 10 nghìn đến 15 nghìn việc làm mới, Đảng bộ Vinatex nhất trí đề ra các giải pháp thực hiện. Đó là, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng quản lý tiên tiến, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng năng suất lao động; tiếp tục phát triển thị trường trong nước; phát triển nguyên liệu trong nước, mở rộng diện tích trồng bông có tưới, phát triển trồng cây có sợi; sáp nhập Trung tâm xử lý nước thải Yên Mỹ vào Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối; hoàn thành các dự án di dời của các doanh nghiệp dệt 8/3, dệt may Hà Nội, dệt Nam Định; đề xuất cơ chế chính sách...

Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác của Đảng bộ năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Hội nghị nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Năm 2011, với mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 13,2 tỷ USD, tỷ lệ nội địa hóa đạt 49%, tạo thêm từ 10 nghìn đến 15 nghìn việc làm mới, Đảng bộ Vinatex nhất trí đề ra các giải pháp thực hiện. Đó là, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng quản lý tiên tiến, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng năng suất lao động; tiếp tục phát triển thị trường trong nước; phát triển nguyên liệu trong nước, mở rộng diện tích trồng bông có tưới, phát triển trồng cây có sợi; sáp nhập Trung tâm xử lý nước thải Yên Mỹ vào Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối; hoàn thành các dự án di dời của các doanh nghiệp dệt 8/3, dệt may Hà Nội, dệt Nam Định; đề xuất cơ chế chính sách thu hút lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, triển khai chương trình đào tạo đổi nghề cho 30 nghìn lao động nông thôn…

Theo Nhandan