Chủ nhật,  05/02/2023

Vietcombank cho vay ưu đãi 14%/năm mua một triệu tấn gạo tạm trữ

Ngân hàng Nhà nước ngày 23-3 cho biết, Vietcombank đã cam kết cung ứng vốn vay ưu đãi 14%/năm để cho các doanh nghiệp được phân bổ đủ điều kiện vay vốn ngân hàng thu mua tạm trữ một triệu tấn gạo theo kế hoạch của Hiệp Hội lương thực Việt Nam.Ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, ngay sau khi Hiệp hội lương thực Việt Nam có kế hoạch phân bổ cho 65 đơn vị thu mua tạm trữ một triệu tấn gạo vụ Đông - Xuân 2011, Vietcombank đã tổ chức Hội nghị toàn bộ chi nhánh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội lương thực và Công ty lương thực miền Nam.Cam kết này đã được Vietcombank đưa vào Chương trình hành động ngày 11-3-2011 của mình để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Tổng Giám đốc Vietcombank giao nhiệm vụ cho bộ phận vốn của Hội sở chính cung ứng đủ vốn cho các chi nhánh liên quan thực hiện công tác cho vay...

Ngân hàng Nhà nước ngày 23-3 cho biết, Vietcombank đã cam kết cung ứng vốn vay ưu đãi 14%/năm để cho các doanh nghiệp được phân bổ đủ điều kiện vay vốn ngân hàng thu mua tạm trữ một triệu tấn gạo theo kế hoạch của Hiệp Hội lương thực Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Thanh – Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, ngay sau khi Hiệp hội lương thực Việt Nam có kế hoạch phân bổ cho 65 đơn vị thu mua tạm trữ một triệu tấn gạo vụ Đông – Xuân 2011, Vietcombank đã tổ chức Hội nghị toàn bộ chi nhánh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội lương thực và Công ty lương thực miền Nam.

Cam kết này đã được Vietcombank đưa vào Chương trình hành động ngày 11-3-2011 của mình để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Tổng Giám đốc Vietcombank giao nhiệm vụ cho bộ phận vốn của Hội sở chính cung ứng đủ vốn cho các chi nhánh liên quan thực hiện công tác cho vay tạm trữ khi chi nhánh không cân đối đủ nguồn

Theo Nhandan