Thứ bảy,  21/05/2022

Khánh thành Nhà máy xử lý rác thải công nghệ hiện đại tại Thái Nguyên

Ngày 15-4, tại xã Tân Quang, thị xã Sông Công (Thái Nguyên), Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn và làm lễ khánh thành Nhà máy xử lý tái chế rác thải.Dự án xử lý rác thải sinh hoạt được ứng dụng tại thị xã Sông Công sử dụng công nghệ hiện đại MBT - CD.08 có tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng, công suất xử lý và tái chế 50 tấn rác/ngày. Ưu điểm của công nghệ này là: Xử lý triệt để, tái chế gần như toàn bộ chất thải và do đó không tốn diện tích đất chôn lấp. Diện tích xây dựng nhà máy không lớn (khoảng 2 ha cho một nhà máy công suất 50 - 100 tấn/ngày) và hạn chế ảnh hưởng môi trường chung quanh; phù hợp việc thu gom rác không được phân loại tại nguồn. Công nghệ được nghiên cứu và phát triển trong nước cho nên thuận lợi trong việc chuyển giao thực hiện cũng như bảo trì máy móc, thiết bị. Khi ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường...

Ngày 15-4, tại xã Tân Quang, thị xã Sông Công (Thái Nguyên), Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn và làm lễ khánh thành Nhà máy xử lý tái chế rác thải.
Dự án xử lý rác thải sinh hoạt được ứng dụng tại thị xã Sông Công sử dụng công nghệ hiện đại MBT – CD.08 có tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng, công suất xử lý và tái chế 50 tấn rác/ngày. Ưu điểm của công nghệ này là: Xử lý triệt để, tái chế gần như toàn bộ chất thải và do đó không tốn diện tích đất chôn lấp. Diện tích xây dựng nhà máy không lớn (khoảng 2 ha cho một nhà máy công suất 50 – 100 tấn/ngày) và hạn chế ảnh hưởng môi trường chung quanh; phù hợp việc thu gom rác không được phân loại tại nguồn. Công nghệ được nghiên cứu và phát triển trong nước cho nên thuận lợi trong việc chuyển giao thực hiện cũng như bảo trì máy móc, thiết bị. Khi ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường này, lượng rác thải sẽ được chuyển hóa thành những sản phẩm hữu dụng. Dự án sẽ mang lại những lợi ích cả về môi trường và kinh tế, đặc biệt mang lại một công nghệ toàn diện cho việc xử lý chất thải, một vấn đề cấp bách của TX Sông Công, Khu công nghiệp Sông Công, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động.
Theo Nhandan