Thứ sáu,  28/01/2022

Phát triển kinh tế đồi rừng đem lại hiệu quả cao

LSO-Với hơn 80% là đất lâm nghiệp, đất vườn đồi, Lạng Sơn có tiềm năng lớn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Để khai thác tiềm năng, thế mạnh đó, từ năm 2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 48 về đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng (KTĐR). Nhờ đó, hơn 6 năm qua, loại hình kinh tế này đã có bước phát triển khá, nhiều hộ gia đình nông dân đã mạnh dạn vay vốn, xây dựng mô hình KTĐR, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, có thu nhập khá từ các mô hình kinh tế trang trại vườn rừng, vườn đồi, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nông dân xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình chăm sóc vườn ươm Ảnh: Thế BảoTheo con số thống kê của Hội nông dân tỉnh, đến nay có hơn 40 nghìn hộ nông dân làm kinh tế khá, giỏi, chiếm hơn 22% số hộ nông dân của tỉnh, có thu nhập hàng năm từ 40 đến 100 triệu đồng trở lên. Các hộ...

LSO-Với hơn 80% là đất lâm nghiệp, đất vườn đồi, Lạng Sơn có tiềm năng lớn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Để khai thác tiềm năng, thế mạnh đó, từ năm 2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 48 về đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng (KTĐR). Nhờ đó, hơn 6 năm qua, loại hình kinh tế này đã có bước phát triển khá, nhiều hộ gia đình nông dân đã mạnh dạn vay vốn, xây dựng mô hình KTĐR, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, có thu nhập khá từ các mô hình kinh tế trang trại vườn rừng, vườn đồi, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nông dân xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình chăm sóc vườn ươm

Ảnh: Thế Bảo

Theo con số thống kê của Hội nông dân tỉnh, đến nay có hơn 40 nghìn hộ nông dân làm kinh tế khá, giỏi, chiếm hơn 22% số hộ nông dân của tỉnh, có thu nhập hàng năm từ 40 đến 100 triệu đồng trở lên. Các hộ nông dân làm kinh tế chủ yếu là mô hình KTĐR, nông, lâm kếp hợp, chăn nuôi, kinh doanh đa ngành nghề… Còn riêng đối với tổ chức đoàn thanh niên, những năm qua, thực hiện các phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”,.. các tổ chức đoàn đã giúp thanh niên vay vốn giải quyết việc làm xây dựng được gần 200 mô hình kinh tế của thanh niên, đến nay đã cho thu nhập bình quân từ 50 – 100 triệu đồng mỗi năm. Từ các mô hình đó, nhiều địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với nhiều mô hình phong phú như: vùng cây ăn quả, cây đặc sản, cây công nghiệp… Nổi bật như vùng na dai huyện Chi Lăng, đến nay đã có khoảng 1.200 ha, sản lượng một năm hơn 6.300 tấn. Hầu hết các hộ nông dân các xã dọc quốc lộ 1A như xã Quang Lang, thị trấn Đồng Mỏ, Mai Sao… trồng na trên các sườn núi đá vôi. Có nhiều hộ trồng từ 0,5 đến 2 ha. Bình quân một ha trồng 500 cây, nếu đầu tư chăm sóc theo quy trình, một vụ na thu hơn 75 triệu đồng, gấp 3 lần so với trồng cây ngô. Tại huyện Bắc Sơn, nay đã hình thành vùng cây quýt đặc sản, với tổng diện tích gần 2 nghìn ha, mỗi năm cho thu hoạch từ 1.300 đến 1.600 tấn quả… Số hộ thu nhập từ cây quýt mỗi năm từ 50 đến 120 triệu đồng/ năm chiếm 20% số hộ nông dân trồng quýt trong huyện Bắc Sơn; nếu được chăm sóc tốt năng suất đạt 60 tấn quả /ha, cho thu hập hơn 150 triệu đồng/ha. Vùng cây công nghiệp được hình thành ở 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập, đến nay, với tổng diện tích hơn 60 nghìn ha. Nhiều hộ nông dân có cuộc sống ổn định, thoát khỏi đói, nghèo nhờ khai thác nhựa và gỗ thông…Tuy xuất hiện nhiều mô hình KTĐR, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng nhìn chung mô hình này vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém, chưa tương xứng với tiềm năng, đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng. Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Nông Ngọc Tăng cho biết: hiện tỉnh còn có hơn 300 nghìn ha đất đồi chưa được sử dụng, chiếm 30% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh. Số trang trại theo đúng tiêu chí mới chỉ có 46 trang trại, nhưng làm ăn lại kém hiệu quả; giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất ra còn thấp và không ổn định, chất lượng sản phẩm chưa cao, còn bị động với thị trường. Việc phát triển KTĐR chủ yếu là tự phát, chưa có quy hoạch; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế…

Để khắp phục những khó khăn, khai thác và phát huy có hiệu qủa tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh miền núi, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến nhận thức của các hộ nông dân về hiệu quả KTĐR, chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình. Vì thực tế cho thấy, nhiều nơi từ cấp ủy, chính quyền đến người dân còn thờ ơ phát triển KTĐR, làm được chăng hay chớ, nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Do đó cần phải khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các hộ gia đình, các thành phần kinh tế đầu tư, hoặc tham gia góp vốn đầu tư, ký kết tiêu thụ sản phẩm cho các trang trại, mô hình KTĐR. Chú trọng xây dựng mối liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà nông). Các ngành chức năng cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, quản lý cho các chủ trang trại, chủ rừng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tìm kiếm thị trường để sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho người nông dân. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: giao thông, thủy lợi, chợ…để giúp người dân có cơ hội tiếp cận, định hướng sản xuất theo thị trường…

Hùng Tráng