Thứ năm,  27/01/2022

Lộc Bình: Với chương trình xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngay sau khi UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn toàn tỉnh, huyện Lộc Bình đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 huyện Lộc Bình. Đến hết quý I/2011 với chương trình hành động cụ thể của Ban chỉ đạo, huyện Lộc Bình đã lựa chọn được 6 xã điểm để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và 14 xã giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới rất nặng nề và mới mẻ, do vậy ngay trong năm 2011, bên cạnh triển khai các bước theo kế hoạch, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới tới từng thôn, bản, khu dân cư nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện của lãnh đạo cơ sở tới toàn thể nhân dân.Huy động...

LSO-Ngay sau khi UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn toàn tỉnh, huyện Lộc Bình đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 huyện Lộc Bình.
Đến hết quý I/2011 với chương trình hành động cụ thể của Ban chỉ đạo, huyện Lộc Bình đã lựa chọn được 6 xã điểm để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và 14 xã giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới rất nặng nề và mới mẻ, do vậy ngay trong năm 2011, bên cạnh triển khai các bước theo kế hoạch, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới tới từng thôn, bản, khu dân cư nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện của lãnh đạo cơ sở tới toàn thể nhân dân.
Huy động sức dân làm đường giao thông liên thôn ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
Khi chúng tôi tới làm việc và đề cập tới chủ đề xây dựng nông thôn mới với lãnh đạo Đảng ủy xã Hữu Khánh (đây là một trong số 6 xã điểm của huyện Lộc Bình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015), đồng chí Vy Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng để thực hiện được chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, nhất thiết công tác tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới phải đặc biệt được coi trọng, bên cạnh đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính cấp ủy, chính quyền ở cơ sở và các tổ chức hội, đoàn thể của xã. Đại thể, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cũng giống như việc tuyên truyền huy động sức dân trong bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình thủy lợi nhỏ đang được triển khai. Nhưng xây dựng nông thôn mới khác ở chỗ là triển khai trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống tại khu vực nông thôn và nhiệm vụ là hết sức nặng nề. Do vậy, bản thân ông và lãnh đạo xã cũng rất lo lắng vì thời gian triển khai quá cập rập, nếu xây dựng tiểu đề án xây dựng nông thôn mới ở cấp xã thì việc huy động sức dân để nâng cấp đường giao thông nông thôn tại các thôn bản theo đúng tiêu chí sẽ như thế nào và triển khai nhiều tiêu chí khác nữa sẽ ra sao. Băn khoăn là vậy nhưng ông cho rằng đây là thời cơ tốt để xã có cơ hội nâng cấp bộ mặt nông thôn của xã trong thời gian tới. Và tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã quyết tâm tập trung tuyên truyền tới người dân, làm sao để người dân hiểu rằng họ là chủ thể chính trong triển khai chương trình này. Từ đó người dân tự giác góp nguồn lực kết hợp với sự hỗ trợ một phần của nhà nước để triển khai bằng được chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011-2015.

Qua quan điểm và ý tưởng tuyên truyền, thực hiện, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của đồng chí bí thư Đảng ủy xã Hữu Khánh cộng với nghiên cứu kế hoạch triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới do huyện Lộc Bình xây dựng, chúng tôi nhận thấy bản thân xây dựng nông thôn mới là nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chính những người dân tại khu vực nông thôn. Như vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước thì cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng khơi dậy được các nguồn lực từ chính người dân, phải tập hợp được lực lượng, tạo được sự đoàn kết, tập trung cao độ. Người nào có thế mạnh gì phải khai thác triệt để và giao cho họ thực hiện công việc ấy. Có như vậy thì dù công cuộc xây dựng nông thôn mới khó khăn đến đâu chúng tôi tin sẽ từng bước thực hiện được.

Công Quân