Chủ nhật,  16/01/2022

Thúc đẩy quan hệ kinh tế,thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Nhận lời mời của Bộ Công thương Việt Nam, Đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc do đồng chí Khương Tăng Vĩ, Thứ trưởng Thương mại dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ bảy, Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 19-4.Tại Kỳ họp, hai bên đã thông báo tóm tắt cho nhau tình hình kinh tế của mỗi nước, điểm lại tình hình quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước kể từ Kỳ họp lần thứ sáu đến nay, đồng thời trao đổi ý kiến rộng rãi về các vấn đề thương mại song phương, hợp tác kinh tế, viện trợ cho Việt Nam, cũng như hợp tác đa biên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.Hai bên vui mừng nhận thấy, kể từ Kỳ họp lần thứ sáu, Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đến nay, quan hệ thương mại Việt - Trung đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại hai chiều...

Nhận lời mời của Bộ Công thương Việt Nam, Đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc do đồng chí Khương Tăng Vĩ, Thứ trưởng Thương mại dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ bảy, Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 19-4.

Tại Kỳ họp, hai bên đã thông báo tóm tắt cho nhau tình hình kinh tế của mỗi nước, điểm lại tình hình quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước kể từ Kỳ họp lần thứ sáu đến nay, đồng thời trao đổi ý kiến rộng rãi về các vấn đề thương mại song phương, hợp tác kinh tế, viện trợ cho Việt Nam, cũng như hợp tác đa biên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên vui mừng nhận thấy, kể từ Kỳ họp lần thứ sáu, Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc đến nay, quan hệ thương mại Việt – Trung đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2010 đạt hơn 27 tỷ USD, hoàn thành thắng lợi mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra là đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 25 tỷ USD vào năm 2010.

Tại Kỳ họp, hai bên đã đạt được nhận thức chung trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước; hợp tác kinh tế biên giới; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan hữu quan hai nước; thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC; các khoản tín dụng ưu đãi mà phía Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, y tế, nông nghiệp, đào tạo cán bộ của Việt Nam.

Theo Nhandan