Thứ tư,  26/01/2022

Chi cục Hải quan ga Đồng Đăng: Khai Hải quan điện tử đạt trên 94%

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Ga Đường sắt Quốc tế Đồng Đăng đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 311 bộ tờ khai Hải quan đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 28 triệu USD, trong đó đạt 94,2% tờ khai điện tử, cao nhất so với toàn Cục.Cán bộ Chi cục Hải quan ga Đồng Đăng xử lý tờ khai Hải quan điện tửTrong đó tờ khai xuất kinh doanh đạt 72 bộ, trị giá 961.815 USD, nhập kinh doanh 238 tờ khai, kim ngạch đạt trên 27 triệu USD, còn lại là các loại hình xuất nhập khẩu khác. Để tích cực hiện đại hóa Hải quan, khai báo Hải quan điện tử, Chi cục đã vận động các doanh nghiệp tiếp cận mạng điện tử, hỗ trợ khai thác mạng. Tuyên truyền cho doanh nghiệp thấy lợi ích trước mắt và lâu dài của khai báo Hải quan điện tử để Hải quan và doanh nghiệp cùng đồng hành thực hiện.Qua đó khai Hải quan điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Riêng trong tháng 4/2011, (từ 25/3 đến 25/4) toàn Chi cục đạt 100% tờ khai điện tử với...

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Ga Đường sắt Quốc tế Đồng Đăng đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 311 bộ tờ khai Hải quan đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 28 triệu USD, trong đó đạt 94,2% tờ khai điện tử, cao nhất so với toàn Cục.
Cán bộ Chi cục Hải quan ga Đồng Đăng xử lý tờ khai Hải quan điện tử
Trong đó tờ khai xuất kinh doanh đạt 72 bộ, trị giá 961.815 USD, nhập kinh doanh 238 tờ khai, kim ngạch đạt trên 27 triệu USD, còn lại là các loại hình xuất nhập khẩu khác. Để tích cực hiện đại hóa Hải quan, khai báo Hải quan điện tử, Chi cục đã vận động các doanh nghiệp tiếp cận mạng điện tử, hỗ trợ khai thác mạng. Tuyên truyền cho doanh nghiệp thấy lợi ích trước mắt và lâu dài của khai báo Hải quan điện tử để Hải quan và doanh nghiệp cùng đồng hành thực hiện.
Qua đó khai Hải quan điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Riêng trong tháng 4/2011, (từ 25/3 đến 25/4) toàn Chi cục đạt 100% tờ khai điện tử với 107/107 tờ.

Nguyễn Nhật Anh