Thứ hai,  24/01/2022

Từ 2011 – 2015 Vinacomin khai thác hơn 260 triệu tấn than

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm năm (2011 - 2015).Theo đó, toàn Tập đoàn phấn đấu khai thác 260,6 triệu tấn than nguyên khai; sản xuất 238,2 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 240,5 triệu tấn than, bóc gần 1,2 tỷ m3 đất đá; đào hơn 2,35 triệu m lò. Về khoáng sản, toàn Tập đoàn sẽ sản xuất 7.400 tấn thiếc thỏi; 85 nghìn tấn kẽm thỏi; 88.500 tấn đồng tấm; gần 3.800 kg vàng và 4,2 triệu tấn a-lu-min... Về lĩnh vực sản xuất điện, trong năm năm, sẽ sản xuất 46.150 triệu kW giờ. Ngoài ra, Tập đoàn còn chú trọng đến một số lĩnh vực sản xuất khác như vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng... Tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong năm năm là gần 470 nghìn tỷ...

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm năm (2011 – 2015).

Theo đó, toàn Tập đoàn phấn đấu khai thác 260,6 triệu tấn than nguyên khai; sản xuất 238,2 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 240,5 triệu tấn than, bóc gần 1,2 tỷ m3 đất đá; đào hơn 2,35 triệu m lò. Về khoáng sản, toàn Tập đoàn sẽ sản xuất 7.400 tấn thiếc thỏi; 85 nghìn tấn kẽm thỏi; 88.500 tấn đồng tấm; gần 3.800 kg vàng và 4,2 triệu tấn a-lu-min… Về lĩnh vực sản xuất điện, trong năm năm, sẽ sản xuất 46.150 triệu kW giờ. Ngoài ra, Tập đoàn còn chú trọng đến một số lĩnh vực sản xuất khác như vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng… Tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong năm năm là gần 470 nghìn tỷ đồng.

Theo Nhandan