Thứ năm,  20/01/2022

Phát động phong trào thi đua Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần II

Tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghề Cá Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn ngành thủy sản đạt danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần thứ II.Phong trào nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam phát triển bền...

Tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghề Cá Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn ngành thủy sản đạt danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần thứ II.

Phong trào nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.

Theo Nhandan