Thứ ba,  25/01/2022

Cơ hội xuất khẩu gạo Việt Nam vào Hàn Quốc

Hàn Quốc sẽ tiến hành nhập khẩu gạo từ tháng 5 tới và mong muốn nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cùng Bộ Lương thực Nông lâm và Nghề cá Hàn Quốc vừa tổ chức hội thảo về cơ chế đấu thầu xuất khẩu gạo vào thị trường Hàn Quốc.Theo thông báo từ cơ quan chức năng Hàn Quốc, năm 2011, nước này có nhu cầu nhập khẩu 347.658 tấn gạo, trong đó có 243.361 tấn gạo lức, gạo tấm dùng để chế biến và số gạo còn lại dùng làm lương...

Hàn Quốc sẽ tiến hành nhập khẩu gạo từ tháng 5 tới và mong muốn nhập khẩu gạo từ Việt Nam.

Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cùng Bộ Lương thực Nông lâm và Nghề cá Hàn Quốc vừa tổ chức hội thảo về cơ chế đấu thầu xuất khẩu gạo vào thị trường Hàn Quốc.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng Hàn Quốc, năm 2011, nước này có nhu cầu nhập khẩu 347.658 tấn gạo, trong đó có 243.361 tấn gạo lức, gạo tấm dùng để chế biến và số gạo còn lại dùng làm lương thực.

Theo Nhandan