Chủ nhật,  16/01/2022

Hàng trăm dự án buộc thu hồi vốn và dừng thực hiện

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2011 đã cắt giảm 907 dự án của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, với số tiền hơn 39 nghìn tỷ đồng . Tính riêng 2010 đã có hơn 300 dự án sử dụng vốn nhà nước bị phát hiện có thất thoát và 269 dự án phải ngừng thực hiện. Bộ KH-ĐT đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cần xử lý các chủ đầu tư không báo cáo đầy đủ các sai phạm.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Cao Viết Sinh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, trong năm 2011, tổng số vốn đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã bị cắt giảm khoảng 79.262 tỷ đồng bằng 9% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2011.Trong đó, số vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư kế hoạch năm nay đã giảm so với 2010 là 29.450 tỷ đồng; số vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cắt giảm là 7.600 tỷ đồng,...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2011 đã cắt giảm 907 dự án của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, với số tiền hơn 39 nghìn tỷ đồng . Tính riêng 2010 đã có hơn 300 dự án sử dụng vốn nhà nước bị phát hiện có thất thoát và 269 dự án phải ngừng thực hiện. Bộ KH-ĐT đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cần xử lý các chủ đầu tư không báo cáo đầy đủ các sai phạm.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Cao Viết Sinh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, trong năm 2011, tổng số vốn đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã bị cắt giảm khoảng 79.262 tỷ đồng bằng 9% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2011.

Trong đó, số vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư kế hoạch năm nay đã giảm so với 2010 là 29.450 tỷ đồng; số vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cắt giảm là 7.600 tỷ đồng, trong đó, số vốn các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bị cắt giảm khoảng 907 dự án với số tiền là 39.212 tỷ đồng; ngân sách nhà nước giảm 5.100 tỷ đồng (khoảng 1.709 dự án bị cắt giảm vốn), trái phiếu Chính phủ giảm 2.500 tỷ đồng (157 dự án bị cắt giảm).

Theo Thứ trưởng Sinh, trong tổng số hơn 39 nghìn tỷ đồng bị cắt giảm đầu tư công tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, một phần trong đó là vốn nhà nước còn lại là vốn đi vay và vốn tự đầu tư…

Báo cáo mới đây của Bộ KH-ĐT cho thấy, đã có 300 dự án sử dụng vốn nhà nước trong năm 2010 bị phát hiện có thất thoát, lãng phí và 269 dự án phải ngừng thực hiện. Bên cạnh đó, hàng trăm dự án khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác, qua kiểm tra hơn 4.000 dự án đầu tư đã phát hiện có 349 dự án có vi phạm quy định liên quan đến quản lý đầu tư (chiếm 8,5% tổng số dự án được kiểm tra đánh giá), trong đó đã thu hồi 294 Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Bộ KH-ĐT, đây mới chỉ những con số được công bố dựa trên báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91. Thực tế, đã có tới hơn 40% các dự án cáo (tương đương với gần 15.000 dự án), không được các cơ quan có trách nhiệm báo cáo. Chất lượng báo cáo cũng chưa đáp ứng yêu cầu, mang nặng hình thức. Nhiều cơ quan có tỉ lệ dự án có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư rất thấp như: Lai Châu (3,3%), Vĩnh Phúc (3,2%), Quảng Bình (5,1%)…

Trước tình hình đó, Bộ KH-ĐT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp xử lý những cơ quan không gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hoặc Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư không đầy đủ, thiếu khách quan. Trong đó, cần áp dụng các biện pháp như kiểm điểm, báo cáo Thủ tư Chính phủ về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên qua; có giải pháp chấn chỉnh bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình…

Thực hiện nghiêm xử lý hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, đặc biệt là xử lý các Chủ đầu tư không thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vi phạm trong kỳ báo cáo tiếp theo.

Theo Vnmedia.vn