Thứ ba,  18/01/2022

Hà Nội đề xuất hoãn, giãn tiến độ 97 dự án

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ngay từ quý I/2011, thành phố Hà Nội đã tập trung rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ nhiều dự án đầu tư công. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã triển khai rà soát, sắp xếp lại đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách, tạm dừng khởi công các dự án đầu tư xây dựng mới thuộc kế hoạch năm 2011. Với các dự án thuộc ngân sách quận, huyện, thị xã qua tổng hợp kết quả bước đầu đã thực hiện đề xuất đình hoãn, giãn tiến độ của 97 dự án, kinh phí điều chuyển cắt giảm 119,37 tỷ đồng. Kinh phí điều chuyển giảm sẽ được các quận, huyện, thị xã bố trí vốn cho các dự án dân sinh bức xúc, các dự án đang thi công nhưng thiếu vốn, cần bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ, các dự án có khả năng hoàn thành...

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, ngay từ quý I/2011, thành phố Hà Nội đã tập trung rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ nhiều dự án đầu tư công.Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã triển khai rà soát, sắp xếp lại đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách, tạm dừng khởi công các dự án đầu tư xây dựng mới thuộc kế hoạch năm 2011.Với các dự án thuộc ngân sách quận, huyện, thị xã qua tổng hợp kết quả bước đầu đã thực hiện đề xuất đình hoãn, giãn tiến độ của 97 dự án, kinh phí điều chuyển cắt giảm 119,37 tỷ đồng. Kinh phí điều chuyển giảm sẽ được các quận, huyện, thị xã bố trí vốn cho các dự án dân sinh bức xúc, các dự án đang thi công nhưng thiếu vốn, cần bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011.Thành phố cũng tập trung nguồn vốn cho các dự án, công trình cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phục vụ dân sinh bức xúc và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tiếp theo đó là phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.Bên cạnh các giải pháp rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ các dự án đầu tư công, thành phố cũng tập trung đẩy nhanh việc triển khai đầu tư một số dự án như: dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội và cải tạo các hồ trên địa bàn; khởi công trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu; duy trì hệ thống sông, mương, cống thoát nước và các trạm bơm, hồ điều hòa, xử lý các điểm úng ngập cục bộ để đảm bảo thực hiện tốt công tác thoát nước mùa mưa năm 2011;

Khu xử lý rác thải Nam Sơn- giai đoạn 2, khu xử lý rác thải Sơn Tây- giai đoạn 2 và một số khu xử lý rác thải trên địa bàn một số huyện; cải tạo các công viên Yên Sở, Tuổi trẻ, Thủ Lệ, Nhân Chính…

Theo Vnmedia.vn