Thứ sáu,  28/01/2022

Bình Phước thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

Để đẩy nhanh việc lấp đầy các khu công nghiệp và thu hút đầu tư, tỉnh Bình Phước đã đề ra các chính sách ưu đãi, như miễn giảm thuế sử dụng đất; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo nhân lực... Đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, ngoài ưu đãi tiền thuê đất, thuế thu nhập, xuất nhập cảnh, các nhà đầu tư còn được tỉnh hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu.Do có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, hiện nay Bình Phước đã có 18 khu công nghiệp với diện tích quy hoạch hơn 5.211 ha, tập trung chủ yếu ở các vùng trọng điểm có đường giao thông thuận lợi. Toàn tỉnh hiện có hơn ba nghìn doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 19.763 tỷ đồng. Riêng đầu tư nước ngoài, năm 1997 chỉ có một dự án với số vốn năm triệu USD, đến nay đã có hơn 80 dự án, với số vốn đăng ký 644 triệu USD. Điển hình là Khu...

Để đẩy nhanh việc lấp đầy các khu công nghiệp và thu hút đầu tư, tỉnh Bình Phước đã đề ra các chính sách ưu đãi, như miễn giảm thuế sử dụng đất; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo nhân lực… Đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, ngoài ưu đãi tiền thuê đất, thuế thu nhập, xuất nhập cảnh, các nhà đầu tư còn được tỉnh hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu.

Do có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, hiện nay Bình Phước đã có 18 khu công nghiệp với diện tích quy hoạch hơn 5.211 ha, tập trung chủ yếu ở các vùng trọng điểm có đường giao thông thuận lợi. Toàn tỉnh hiện có hơn ba nghìn doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 19.763 tỷ đồng. Riêng đầu tư nước ngoài, năm 1997 chỉ có một dự án với số vốn năm triệu USD, đến nay đã có hơn 80 dự án, với số vốn đăng ký 644 triệu USD. Điển hình là Khu công nghiệp Minh Hưng đã thực hiện được 88% tổng vốn đầu tư theo dự án, thu hút 38 doanh nghiệp,

với tổng vốn đầu tư 131 tỷ đồng và 142,5 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy đạt 81%. Khu công nghiệp Chơn Thành 1 đã xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 65%, thu hút 13 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 50%. Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã có ba nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, với tổng diện tích 619 ha và đã có 28 nhà đầu tư được tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư, với 770 tỷ đồng…

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 của Bình Phước đạt 304,5 tỷ đồng, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung ba tháng là 989,4 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch năm và tăng 53,5% so với cùng kỳ.

Theo Nhandan