Chủ nhật,  16/01/2022

Nam Ðịnh đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư

Tỉnh ủy Nam Định đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh chỉ đạo các hộ nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất vụ mùa để giảm thiệt hại do thời tiết gây ra. Mở rộng diện tích cây màu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân chăn nuôi thủy sản, phát triển các loại giống thủy sản mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung theo mô hình trang trại. Tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới; đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp cùng các...

Tỉnh ủy Nam Định đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh chỉ đạo các hộ nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất vụ mùa để giảm thiệt hại do thời tiết gây ra. Mở rộng diện tích cây màu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân chăn nuôi thủy sản, phát triển các loại giống thủy sản mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung theo mô hình trang trại. Tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới; đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp để hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất đã đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là việc tập trung giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất 2.400 MW tại huyện Hải Hậu.

Theo Nhandan