Thứ sáu,  28/01/2022

Hơn 29 triệu USD thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội TP Hồ Chí Minh

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam G.P.Gi-rông đã ký thỏa ước vay trị giá 20 triệu ơ-rô (tương đương 29,1 triệu USD) cho dự án "Hạn mức tín dụng thứ hai của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) dành cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh".Khoản tín dụng này là sự tiếp nối phát triển tài trợ của AFD dành cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh (HIFU) trước đây, nay là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) thực hiện các chương trình mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.Chương trình này được AFD tài trợ một phần thông qua quỹ đầu tư của TP Hồ Chí Minh (HIFIC) sẽ cho phép xây dựng nhà ở xã hội và các cơ sở giáo dục, tăng cường năng lực đón nhận và chăm sóc người bệnh của các bệnh viện, và hiện đại hóa khâu thu gom và quản lý chất thải. Tổng mức đầu tư của chương trình...

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam G.P.Gi-rông đã ký thỏa ước vay trị giá 20 triệu ơ-rô (tương đương 29,1 triệu USD) cho dự án “Hạn mức tín dụng thứ hai của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) dành cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh”.

Khoản tín dụng này là sự tiếp nối phát triển tài trợ của AFD dành cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh (HIFU) trước đây, nay là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) thực hiện các chương trình mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Chương trình này được AFD tài trợ một phần thông qua quỹ đầu tư của TP Hồ Chí Minh (HIFIC) sẽ cho phép xây dựng nhà ở xã hội và các cơ sở giáo dục, tăng cường năng lực đón nhận và chăm sóc người bệnh của các bệnh viện, và hiện đại hóa khâu thu gom và quản lý chất thải. Tổng mức đầu tư của chương trình lên đến 96 triệu ơ-rô, khoản vay của AFD dành cho Chính phủ Việt Nam, sau đó cho HFIC vay lại, đáp ứng khoảng 20% tổng chi phí, phần còn lại sẽ do các đơn vị nhà nước hoặc tư nhân tài trợ.

Theo Nhandan