Thứ năm,  27/01/2022

Vùng chôm chôm đầu tiên được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan kiểm dịch thực vật Mỹ vừa cấp mã số chứng nhận cho vùng trồng chôm chôm của tổ hợp tác Tiên Phú, xã Tiên Long, huyện Châu Thành (Tiền Giang).Vùng cấp mã số có diện tích 34 ha, trong đó có 21 ha chôm chôm thường và 13 ha chôm chôm nhãn. Đây là vùng trồng chôm chôm đầu tiên của Việt Nam được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu đi...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan kiểm dịch thực vật Mỹ vừa cấp mã số chứng nhận cho vùng trồng chôm chôm của tổ hợp tác Tiên Phú, xã Tiên Long, huyện Châu Thành (Tiền Giang).
Vùng cấp mã số có diện tích 34 ha, trong đó có 21 ha chôm chôm thường và 13 ha chôm chôm nhãn. Đây là vùng trồng chôm chôm đầu tiên của Việt Nam được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ.


Theo Nhandan