Thứ năm,  09/12/2021

Hòa Bình đề ra bảy nhóm giải pháp phát triển kinh tế – xã hội

Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.Chương trình hành động đề ra bảy nhóm giải pháp lớn. Trước hết, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng bảo đảm an ninh lương thực kết hợp phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ưu tiên và khuyến khích các dự án có công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường hoặc đầu tư vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xuất khẩu lao động ra nước ngoài; phấn đấu mỗi năm giải quyết...

Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

Chương trình hành động đề ra bảy nhóm giải pháp lớn. Trước hết, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng bảo đảm an ninh lương thực kết hợp phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ưu tiên và khuyến khích các dự án có công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường hoặc đầu tư vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và xuất khẩu lao động ra nước ngoài; phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 16 nghìn lao động, trong đó xuất khẩu 1.000 lao động và nâng thời gian sử dụng lao động khu vực nông thôn lên 87% vào năm 2015. Trong phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thành khu vực phòng thủ vững chắc trên từng địa bàn của tỉnh. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phấn đấu hằng năm có từ 80% trở lên số tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh và tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Theo Nhandan