Thứ hai,  20/09/2021

Cần Thơ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Nông dân quận Bình Thuỷ (TP Cân Thơ) thu hoạch lúa. Ngay từ những tháng đầu năm 2011, đối phó với những khó khăn về kinh tế, Thành ủy Cần Thơ tập trung lãnh đạo xây dựng Chương trình hành động và tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định giá cả, thị trường, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội, xem đây là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm chi tiêu công, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên với số tiền là 45 tỷ đồng, đồng thời đề nghị các cơ quan hành chính Nhà nước tạm ngừng mua xe ô-tô. Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tài khóa thắt chặt, rà soát, cắt giảm đầu tư công, các cơ quan chuyên môn của Cần Thơ xác định 72 công trình, dự án...

Nông dân quận Bình Thuỷ (TP Cân Thơ) thu hoạch lúa.
Ngay từ những tháng đầu năm 2011, đối phó với những khó khăn về kinh tế, Thành ủy Cần Thơ tập trung lãnh đạo xây dựng Chương trình hành động và tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định giá cả, thị trường, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội, xem đây là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm chi tiêu công, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên với số tiền là 45 tỷ đồng, đồng thời đề nghị các cơ quan hành chính Nhà nước tạm ngừng mua xe ô-tô. Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tài khóa thắt chặt, rà soát, cắt giảm đầu tư công, các cơ quan chuyên môn của Cần Thơ xác định 72 công trình, dự án (tổng vốn đầu tư là 4.655 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được 418,9 tỷ đồng) thuộc diện cắt, chuyển, đình hoãn, giãn tiến độ với số tiền là 104,5 tỷ đồng, trong đó có 17 công trình thuộc thành phố quản lý, với tổng số vốn là 50,8 tỷ đồng, 55 công trình quận, huyện quản lý với số vốn là 53,7 tỷ đồng. Bằng việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, nhất là thu dứt điểm tiền sử dụng đất, kết quả thu ngân sách nhà nước của Cần Thơ tăng khá so với cùng kỳ. Đến ngày 30-4, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 38,92% dự toán HĐND thành phố giao; bảo đảm cân đối chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Năm 2011, thành phố phấn đấu tăng thu ngân sách 7% so với kế hoạch được giao, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Cần Thơ tổ chức thực hiện tốt các chính sách tiền tệ. Giá cả thị trường trên địa bàn được kiểm tra chặt chẽ, không để đầu cơ tăng giá, không để thiếu hàng, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn ước đến cuối tháng 4, tăng 6,18% so tháng trước và tăng 7,16% so cuối năm 2010. Nguồn vốn huy động tăng khá, đáp ứng 70,7% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn.

Triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng, Thành ủy Cần Thơ thường xuyên nắm tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chú trọng sản xuất những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chú trọng đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tiết kiệm đến mức thấp nhất chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước, nhằm hạn chế nhập siêu. Tạo đột phá trong công tác tổ chức thực hiện, thành phố Cần Thơ điều chỉnh cơ cấu tín dụng ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu, cho vay thu mua lúa gạo và các chương trình tín dụng khác, đồng thời chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không lãi suất để tham gia dự trữ hàng hóa thiết yếu, góp phần bình ổn giá cả, thị trường… Bên cạnh đó, Cần Thơ thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ hưởng ưu đãi thuế quan, góp phần tăng sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường thế giới. Các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố Cần Thơ tăng cường chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, kiểm tra về kinh doanh ngoại tệ, vàng nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, bảo đảm đời sống nhân dân.

Xác định nông nghiệp là chỗ dựa vững chắc trong thời kỳ kinh tế biến động phức tạp, với mục tiêu tăng chất lượng và sản lượng lúa hàng hóa, Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo quy hoạch diện tích gieo trồng vụ thu đông trên cơ sở diện tích canh tác có vùng thủy lợi hoàn chỉnh, đê bao được gia cố và có khả năng mở rộng, xây dựng lịch thời vụ phù hợp điều kiện từng vùng, từng địa phương, chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ. Đến nay, Cần Thơ đã hoàn thành quy hoạch 36 xã nông thôn mới, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư sân phơi, lò sấy để nông dân có điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa nhằm hạn chế thất thoát sau thu hoạch. Ngành nông nghiệp tăng cường tập huấn hướng dẫn nông dân kỹ thuật thâm canh lúa. Việc tổ chức sản xuất cá tra theo hướng hình thành các tổ chức liên kết sản xuất để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các khâu nuôi, thu mua, chế biến xuất khẩu, công tác khuyến ngư bảo đảm các điều kiện nuôi thâm canh, an toàn dịch bệnh.

Hiện nay, Thành ủy Cần Thơ đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh, sinh viên và người có thu nhập thấp. Trước mắt, cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi…

Sự lãnh đạo mạnh dạn và sáng tạo của Thành ủy Cần Thơ trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định giá cả, thị trường, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, góp phần khẳng định thế của thành phố động lực vùng đồng bằng sông

Theo Nhandan