Thứ tư,  22/09/2021

Từ 1/7, thực hiện quy định mua bán ngoại tệ mới

Các hình thức đi học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài sẽ được mua ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng với mức tối thiểu 100 USD/1 người/ngày.Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối). Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, theo đó, cá nhân là công dân Việt Nam đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích như, đi học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; Đi công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài, sẽ được được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền, với mức tối thiểu tương đương 100 USD/1người/1ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa là 10 (mười) ngày. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu thực tế,...

Các hình thức đi học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài sẽ được mua ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng với mức tối thiểu 100 USD/1 người/ngày.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối).

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, theo đó, cá nhân là công dân Việt Nam đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích như, đi học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; Đi công tác, du lịch, thăm thân ở nước ngoài, sẽ được được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền, với mức tối thiểu tương đương 100 USD/1người/1ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa là 10 (mười) ngày.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu thực tế, cá nhân là công dân Việt Nam có thể mua ngoại tệ tiền mặt với số lượng ít hơn mức quy định trên.

Trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối có thể bán ngoại tệ tiền mặt cho công dân Việt Nam vượt mức quy định với các mục đích hợp pháp theo quy định.

Đối với các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam có thể sử dụng thẻ ngân hàng, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác hoặc mua ngoại tệ dưới hình thức chuyển khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối để thanh toán ra nước ngoài.

Dự thảo cũng quy định, cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Theo Vnmedia.vn