Thứ ba,  28/09/2021

Hiệp hội thẻ chưa đề xuất tăng phí ATM

Trước thông tin một số báo chí nêu về việc Hội thẻ Việt Nam lại quyết định đề xuất với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng phí rút tiền ngoại mạng ATM từ 3.300 đồng lên 5.500 đồng/giao dịch, Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thu Hà khẳng định, hiện Hội thẻ chưa hề có văn bản nào đề xuất với NHNN liên quan đến vấn đề nêu trên.Bà Nguyễn Thu Hà cho biết tại Hội nghị thường niên Hội thẻ vừa qua, các ngân hàng thành viên đều nhất trí cho rằng cần tăng phí giao dịch rút tiền mặt ngoại mạng lên mức 5000 đồng/giao dịch thay cho mức 3.000 đồng/giao dịch như hiện nay. Theo tính toán của các ngân hàng, trong 3000 đồng tiền phí tính trên một giao dịch ATM ngoại mạng hiện các ngân hàng đang thu của chủ thẻ, thì 1.500 đồng được trả cho các tổ chức chuyển mạch thẻ. Như vậy, bản thân ngân hàng thanh toán chỉ còn được 1.500 đồng/giao dịch.So với mức chi phí bình quân mà các ngân hàng thanh toán phải bỏ ra cho mỗi giao dịch tại ATM là hơn 7000 đồng...

Trước thông tin một số báo chí nêu về việc Hội thẻ Việt Nam lại quyết định đề xuất với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng phí rút tiền ngoại mạng ATM từ 3.300 đồng lên 5.500 đồng/giao dịch, Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thu Hà khẳng định, hiện Hội thẻ chưa hề có văn bản nào đề xuất với NHNN liên quan đến vấn đề nêu trên.

Bà Nguyễn Thu Hà cho biết tại Hội nghị thường niên Hội thẻ vừa qua, các ngân hàng thành viên đều nhất trí cho rằng cần tăng phí giao dịch rút tiền mặt ngoại mạng lên mức 5000 đồng/giao dịch thay cho mức 3.000 đồng/giao dịch như hiện nay. Theo tính toán của các ngân hàng, trong 3000 đồng tiền phí tính trên một giao dịch ATM ngoại mạng hiện các ngân hàng đang thu của chủ thẻ, thì 1.500 đồng được trả cho các tổ chức chuyển mạch thẻ. Như vậy, bản thân ngân hàng thanh toán chỉ còn được 1.500 đồng/giao dịch.

So với mức chi phí bình quân mà các ngân hàng thanh toán phải bỏ ra cho mỗi giao dịch tại ATM là hơn 7000 đồng (theo tính toán chưa đầy đủ của các ngân hàng) thì con số bù lỗ cho các giao dịch ngoại mạng mà các ngân hàng có máy ATM phải gánh vác từ trước đến nay là quá lớn.

“Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế chung có những khó khăn, mặc dù việc tăng phí là cần thiết song các ngân hàng cũng sẽ có những cân nhắc, tính toán cụ thể để đưa ra một lộ trình điều chỉnh phù hợp nhất”- Bà Hà nói.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng thẻ, các ngân hàng phải mở rộng hơn nữa mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ POS. Có như vậy, khách hàng mới sử dụng thẻ để thanh toán hàng hoá, dịch vụ một cách thuận tiện mà không phải đến ATM để rút tiền mặt như hiện nay.

Theo Nhandan