Thứ ba,  28/09/2021

Thành lập hiệp hội doanh nghiệp Lào Cai

Sáng nay 12-5, tỉnh Lào Cai đã tiến hành thành lập Hiệp hội doanh nghiệp, với sự tham gia của gần 1.700 doanh nghiệp hội viên hiện đang hoạt động trên địa bàn, trên các lĩnh vực: Xây dựng, giao thông vận tải, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông- lâm sản, xuất nhập khẩu, du lịch...Hiệp hội doanh nghiệp ra đời tạo điều kiện liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”, tỉnh Lào Cai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, giao thông, điện và đào tạo nguồn lao động chất lượng cao. Các ngành như: Thuế, Kế hoạch và đầu tư... phối hợp thực hiện liên thông về đăng ký kinh doanh, giảm thủ tục và thời gian cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.Trong thời gian tới, UBND tỉnh Lào Cai công bố, phổ biến...

Sáng nay 12-5, tỉnh Lào Cai đã tiến hành thành lập Hiệp hội doanh nghiệp, với sự tham gia của gần 1.700 doanh nghiệp hội viên hiện đang hoạt động trên địa bàn, trên các lĩnh vực: Xây dựng, giao thông vận tải, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông- lâm sản, xuất nhập khẩu, du lịch…

Hiệp hội doanh nghiệp ra đời tạo điều kiện liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”, tỉnh Lào Cai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, giao thông, điện và đào tạo nguồn lao động chất lượng cao. Các ngành như: Thuế, Kế hoạch và đầu tư… phối hợp thực hiện liên thông về đăng ký kinh doanh, giảm thủ tục và thời gian cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Lào Cai công bố, phổ biến rộng rãi các quy hoạch và quảng bá, giới thiệu các dự án ưu tiên trên địa bàn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Nhandan