Thứ hai,  20/09/2021

Quy hoạch thương mại Lạng Sơn: Định hướng phát triển trong hội nhập

LSO-Năm 1997, Lạng Sơn đã xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh đến năm 2010. Sau gần 15 năm nỗ lực không ngừng, thương mại Lạng Sơn được đầu tư có chiều sâu tạo nên những bước tăng trưởng đáng kể. Chúng ta đã vươn lên thành một trong những tỉnh có trình độ phát triển kinh tế vào loại khá của vùng Đông Bắc với nhiều hoạt động giao thương phong phú và sôi động. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, bản Quy hoạch năm 1997 đã lộ rõ những bất cập, không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh có nhiều điều kiện, yếu tố tác động mới. Quá trình phát triển của thương mại Lạng Sơn vẫn còn tính tự phát, thiếu đầu tư quy mô lớn và hiện đại, thiếu sự liên kết cả về chiều dọc lẫn chiều ngang, làm hạn chế khả năng cạnh tranh do quy mô nhỏ và chi phí lưu thông cao, giá trị tăng thêm của ngành thương mại đóng góp vào GDP của tỉnh còn hạn chế...Khách hàng tham quan gian hàng...

LSO-Năm 1997, Lạng Sơn đã xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh đến năm 2010. Sau gần 15 năm nỗ lực không ngừng, thương mại Lạng Sơn được đầu tư có chiều sâu tạo nên những bước tăng trưởng đáng kể. Chúng ta đã vươn lên thành một trong những tỉnh có trình độ phát triển kinh tế vào loại khá của vùng Đông Bắc với nhiều hoạt động giao thương phong phú và sôi động.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, bản Quy hoạch năm 1997 đã lộ rõ những bất cập, không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh có nhiều điều kiện, yếu tố tác động mới. Quá trình phát triển của thương mại Lạng Sơn vẫn còn tính tự phát, thiếu đầu tư quy mô lớn và hiện đại, thiếu sự liên kết cả về chiều dọc lẫn chiều ngang, làm hạn chế khả năng cạnh tranh do quy mô nhỏ và chi phí lưu thông cao, giá trị tăng thêm của ngành thương mại đóng góp vào GDP của tỉnh còn hạn chế…
Khách hàng tham quan gian hàng thủ công của Lạng Sơn trong hội chợ thương mại 2011
Để tiếp tục tạo định hướng phát triển cho ngành thương mại và khắc phục những bất cập của bản Quy họach năm 1997. Lạng Sơn đã xây dựng dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại trên địa bàn tỉnh đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. Ngày 19/1/2009, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định số 143/QĐ – UBND phê duyệt quy hoạch trên. Đây là dự án được xây dựng trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, thu thập các nguồn thông tin, tư liệu khác nhau phản ánh thực trạng và triển vọng phát triển kinh tế. Dự án kế thừa những yếu tố cơ bản còn phù hợp của Quy hoạch năm 1997, đồng thời phân tích đánh giá các nguồn lực ảnh hưởng phát triển ngành thương mại đến năm 2020, hoạch định những mục, tiêu định hướng phát triển ngành thương mại đến năm 2020, lập quy hoạch phát triển ngành thương mại theo không gian thị trường, theo từng thị trường hàng hoá, theo cơ cấu ngành thương mại đến năm 2020, đề xuất các chính sách và giải pháp ngành thương mại tỉnh đến năm 2020. Tất cả những mục tiêu quy hoạch phát triển này đều mang tầm nhìn cho nhiều năm sau nhằm đưa ngành thương mại Lạng Sơn tiến tới trình độ phát triển nhanh, mạnh nhưng vẫn đảm bảo yếu tố ổn định và bền vững.
Dự án được xây dựng trên quan điểm là tập trung và khai thác tối đa lợi thế các lĩnh vực mũi nhọn như thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu bằng cách đa dạng hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, nhanh chóng đưa thương mại dịch vụ phụ trợ trở thành ngành mũi nhọn theo hướng văn minh, hiện đại và đóng góp tỉ trọng cao vào GDP của tỉnh. Với quan điểm đó, dự án xác định mục tiêu chung của ngành thương mại là đẩy mạnh xuất khẩu của Lạng Sơn với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiếp tục duy trì các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng thời phát triển các sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ, chất xám và giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu và tăng cường xuất khẩu dịch vụ. Đối với phát triển thương mại nội địa, dự án xác định sẽ xây dựng theo hướng hiện đại dựa trên cơ cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao vai trò của ngành thương mại trong việc tăng giá trị đóng góp vào GDP của tỉnh, thu hút lao động xã hội, tạo việc làm mới, kết nối sản xuất và tiêu dùng, điều khiển và dẫn dắt sản xuất định hướng theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của Lạng Sơn được trưng bày tại hội chợ thương mại 2011

Theo lộ trình của dự án, giai đoạn 2011 – 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn bình quân năm dự kiến tăng 11 – 12%, trong đó xuất khẩu tăng 15 – 16%, nhập khẩu tăng 7 – 8%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn năm 2020 đạt 31000 – 32000 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành thương mại giai đoạn 2011 – 2020 là 15,5%. Tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành trong GDP tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 sẽ tăng lên 20 – 21%. Tỷ trọng bán lẻ hàng hoá theo loại hình thương mại hiện đại đạt 40% vào năm 2020. Đây là những chỉ tiêu mang tính phấn đấu cao của ngành thương mại Lạng Sơn. Quá trình thực hiện tất cả những chỉ tiêu trên cũng là quá trình xây dựng và phát triển ngành thương mại Lạng Sơn đạt trình độ ngang bằng các tỉnh trong vùng và cả nước, phù hợp với định hướng phát triển thị trường, thương mại nước ta trong điều kiện hội nhập.

Trúc Lam