Thứ tư,  22/09/2021

Chỉ nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động tại ba cảng biển

Theo Thông báo 197/TB-BCT của Bộ Công thương, các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu đối với ba nhóm mặt hàng: rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động, ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định hiện hành, cần xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.Thương nhân chỉ được làm thủ tục nhập khẩu, thông quan tại ba cảng biển quốc tế: Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh thay vì qua cả đường hàng không và đường bộ như hiện nay.Công bố hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaTổng cục Thống kê ngày 13-5 tổ chức công bố hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống này bao gồm 350 chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so trước đây, được chia thành 21 lĩnh vực như dân số; lao động việc làm và bình đẳng giới; doanh nghiệp, cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp; tài khoản quốc gia;...

Theo Thông báo 197/TB-BCT của Bộ Công thương, các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu đối với ba nhóm mặt hàng: rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động, ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định hiện hành, cần xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.
Thương nhân chỉ được làm thủ tục nhập khẩu, thông quan tại ba cảng biển quốc tế: Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh thay vì qua cả đường hàng không và đường bộ như hiện nay.
Công bố hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Tổng cục Thống kê ngày 13-5 tổ chức công bố hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống này bao gồm 350 chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so trước đây, được chia thành 21 lĩnh vực như dân số; lao động việc làm và bình đẳng giới; doanh nghiệp, cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp; tài khoản quốc gia; giá cả; tài chính công… Mỗi chỉ tiêu đều nêu rõ mục đích, ý nghĩa, khái niệm, nội dung, phương pháp tính…
Trong số các chỉ tiêu thống kê quốc gia, sẽ có 297 chỉ tiêu áp dụng từ năm 2011, 36 chỉ tiêu áp dụng từ năm 2011-2015. Các bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp 198 chỉ tiêu, Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp 152 chỉ tiêu.
Theo Nhandan