Thứ tư,  22/09/2021

Phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững

Ngày 13-5, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản tổ chức hội thảo tham vấn "Dự thảo Kế hoạch năm năm ngành thủy sản 2011-2015" để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện bản kế hoạch phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất và xây dựng kế hoạch hằng năm của ngành.Theo kế hoạch ngành thủy sản trong năm năm 2011-2015 sẽ phát triển theo hướng bền vững, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc trong nền kinh tế thế giới, góp phần nâng cao thu nhập và điều kiện sống của cộng đồng ngư dân. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế ngành thủy sản đến năm 2015 sẽ hướng tới là giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD, với tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 5,7 triệu tấn; số lao động nghề cá đạt 4,8 triệu người. Để đạt mục tiêu trên, ngành thủy sản sẽ cần 29.235 tỷ đồng cho đầu tư phát...

Ngày 13-5, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản tổ chức hội thảo tham vấn “Dự thảo Kế hoạch năm năm ngành thủy sản 2011-2015” để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện bản kế hoạch phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất và xây dựng kế hoạch hằng năm của ngành.
Theo kế hoạch ngành thủy sản trong năm năm 2011-2015 sẽ phát triển theo hướng bền vững, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc trong nền kinh tế thế giới, góp phần nâng cao thu nhập và điều kiện sống của cộng đồng ngư dân. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế ngành thủy sản đến năm 2015 sẽ hướng tới là giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD, với tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 5,7 triệu tấn; số lao động nghề cá đạt 4,8 triệu người. Để đạt mục tiêu trên, ngành thủy sản sẽ cần 29.235 tỷ đồng cho đầu tư phát triển.


Theo Nhandan