Thứ năm,  23/09/2021

Giải pháp cân đối cung cầu và điều hành nhập khẩu đường năm 2011

Ngày 13-5, Bộ Công thương tổ chức họp báo về thực hiện bốn giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu và điều hành nhập khẩu đường năm 2011 từ nay đến cuối năm.Theo đó, các nhà máy đường đã được cấp phép nhập khẩu đường thô thời hạn thực hiện đến 30-6-2011 dừng nhập khẩu theo giấy phép đã được cấp đối với các hợp đồng đã ký kết nhưng chưa thanh toán mà không phải đền bù và không ký thêm các hợp đồng nhập khẩu mới. Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh thương mại không được ký tiếp các hợp đồng mới, giãn tiến độ nhập khẩu đối với các hợp đồng đã ký đến hết tháng 7-2011. Các DN sử dụng đường để sản xuất cần tập trung ưu tiên sử dụng đường trong nước và cân nhắc tiến độ nhập khẩu phù hợp. Bộ Công thương phối hợp với các bộ chức năng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tăng cường kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu đường.Căn cứ các quy định và cân đối cung cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ: Công thương, Nông nghiệp...

Ngày 13-5, Bộ Công thương tổ chức họp báo về thực hiện bốn giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu và điều hành nhập khẩu đường năm 2011 từ nay đến cuối năm.
Theo đó, các nhà máy đường đã được cấp phép nhập khẩu đường thô thời hạn thực hiện đến 30-6-2011 dừng nhập khẩu theo giấy phép đã được cấp đối với các hợp đồng đã ký kết nhưng chưa thanh toán mà không phải đền bù và không ký thêm các hợp đồng nhập khẩu mới. Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh thương mại không được ký tiếp các hợp đồng mới, giãn tiến độ nhập khẩu đối với các hợp đồng đã ký đến hết tháng 7-2011. Các DN sử dụng đường để sản xuất cần tập trung ưu tiên sử dụng đường trong nước và cân nhắc tiến độ nhập khẩu phù hợp. Bộ Công thương phối hợp với các bộ chức năng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tăng cường kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu đường.
Căn cứ các quy định và cân đối cung cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính đã thống nhất lượng đường nhập khẩu năm 2011 là 250 nghìn tấn, trong đó, 150 nghìn tấn đường thô, đường tinh luyện cho các DN sử dụng đường làm nguyên liệu trực tiếp để sản xuất; 50 nghìn tấn đường thô cho một số nhà máy đường sản xuất đường tinh luyện; 50 nghìn tấn đường tinh luyện cho một số DN thương mại phục vụ bình ổn thị trường.
Sản lượng đường vụ 2010-2011 ước đạt 1,1 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ khoảng 1,4 triệu tấn.
Theo Nhandan