Thứ tư,  22/09/2021

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quảng cáo

Chiều 14-5, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự, có đại diện Tổ chức quảng cáo châu Á cùng đông đảo các doanh nghiệp quảng cáo trong cả nước. Đại hội đã nghe và thảo luận về các báo cáo: tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2011-2016), dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và tiến hành bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ III. Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 41 ủy viên. Ông Đinh Quang Ngữ tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT tái đắc cử chức Phó Chủ tịch. Thay mặt BCH Hiệp hội mới được bầu, Phó Chủ tịch Đoàn Thị Kim Hồng đã trình bày Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhiệm kỳ III,kiểm điểm lại những công việc đã làm được và chưa làm được của Hiệp hội thời gian qua, thảo luận và...

Chiều 14-5, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự, có đại diện Tổ chức quảng cáo châu Á cùng đông đảo các doanh nghiệp quảng cáo trong cả nước.
Đại hội đã nghe và thảo luận về các báo cáo: tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2011-2016), dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và tiến hành bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ III. Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 41 ủy viên. Ông Đinh Quang Ngữ tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Tiến sĩ – Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT tái đắc cử chức Phó Chủ tịch. Thay mặt BCH Hiệp hội mới được bầu, Phó Chủ tịch Đoàn Thị Kim Hồng đã trình bày Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhiệm kỳ III,
kiểm điểm lại những công việc đã làm được và chưa làm được của Hiệp hội thời gian qua, thảo luận và thông qua Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Tính đến nay, trên cả nước có khoảng hơn năm nghìn doanh nghiệp quảng cáo, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thu hút hàng nghìn lao động tham gia, doanh thu bình quân vài năm gần đây ước đạt một tỷ USD/năm. Tuy nhiên, hiện tại các doanh nghiệp quảng cáo nước ta quy mô còn nhỏ, mới chỉ chiếm khoảng 30% thị phần, còn 70% thị phần thuộc các công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Nguồn nhân lực quảng cáo trong nước hầu như chưa qua đào tạo nên thiếu tính chuyên nghiệp. Các khâu công nghệ, quản lý, nhất là khâu sáng tạo sản phẩm quảng cáo còn rất yếu.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề bất cập trong lĩnh vực hoạt động quảng cáo, trong đó đề nghị nên sớm có sự thống nhất, tập trung đầu mối quản lý nhà nước về quảng cáo, tránh sự phân tán. Nhà nước cần quan tâm hơn trong việc nghiên cứu và tạo cơ chế, chính sách thuận lợi hơn để doanh nghiệp quảng cáo trong nước phát triển, tăng thêm đóng góp vào thu nhập quốc dân. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm thông qua Luật Quảng cáo, trước mắt, đề nghị phê duyệt một số đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép quảng cáo. Các đại biểu cũng đã bàn về công tác tổ chức Đại hội Liên hoan quảng cáo châu Á năm 2013 tại Việt Nam.

Theo Nhandan