Thứ bảy,  18/09/2021

Phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

LSO-Một trong những bài học lớn nhất được các địa phương thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng là phát huy dân chủ. Hay nói cách khác phải đưa người dân vào suốt quá trình trong xây dựng nông thôn mới, phát huy cao độ vai trò của chủ thể.Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn nông dân cách phòng trừ sâu bệnhVới nguồn lực đầu tư lớn, xây dựng nông thôn mới sẽ thực hiện rất nhiều các dự án từ đề án xây dựng nông thôn đến lập quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá trình đó, nếu không đưa các vấn đề ra bàn bạc dân chủ trong nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra thì sẽ không thể tránh khỏi sự không đồng thuận từ dân. Xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là một trong số ít các địa phương mà trong quá trình xây dựng nông thôn mới không phải nhận một sự phản ánh trái chiều nào từ nhân dân. Lãnh đạo UBND...

LSO-Một trong những bài học lớn nhất được các địa phương thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng là phát huy dân chủ. Hay nói cách khác phải đưa người dân vào suốt quá trình trong xây dựng nông thôn mới, phát huy cao độ vai trò của chủ thể.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn nông dân cách phòng trừ sâu bệnh
Với nguồn lực đầu tư lớn, xây dựng nông thôn mới sẽ thực hiện rất nhiều các dự án từ đề án xây dựng nông thôn đến lập quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá trình đó, nếu không đưa các vấn đề ra bàn bạc dân chủ trong nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra thì sẽ không thể tránh khỏi sự không đồng thuận từ dân. Xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là một trong số ít các địa phương mà trong quá trình xây dựng nông thôn mới không phải nhận một sự phản ánh trái chiều nào từ nhân dân. Lãnh đạo UBND xã Tân Thịnh khẳng định: Chính sự đồng thuận này đã giúp Tân Thịnh đủ sức vượt qua những khó khăn để xây dựng thành công nông thôn mới. Thật dễ hiểu, tất cả những nội dung đều được đưa ra bàn bạc công khai trong nhân dân, các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ và quyết định tổ chức thực hiện, nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng và đặt ra các cơ chế chính sách hỗ trợ, đó cũng là lý do để đạt được sự đồng thuận cao và đây là nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới cần rất nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực từ cộng đồng tại địa phương có vài trò rất quan trọng. Có những địa phương đã huy động được hàng chục tỉ đồng từ nhân dân, cũng có những hộ gia đình đóng góp hàng chục triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân sâu xa của thành công trong việc huy động sức dân chính là phát huy dân chủ. Người dân được tìm hiểu, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát và tổ chức thực hiện và như thế họ là người chủ thực sự. Dân chủ cũng là một trong những yếu tố quan trọng để huy động sức dân. Là một tỉnh đang trong những giai đoạn đầu của xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Lạng Sơn đã đặc biệt chú trọng tuyên truyên sâu, rộng đến người dân để họ hiểu đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, giúp người dân phát huy quyền làm chủ của mình. Đến nay, thành phố Lạng Sơn là một trong những đơn vị đi đầu trong vấn đề này, tại xã Mai Pha, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đã chỉ đạo tổ chức bộ máy đến tận cấp thôn, bản thông qua các Ban mặt trận thôn. Hiện nay Mai pha có 14 Ban mặt trận thôn và nhiệm vụ của các ban này là vận động nhân dân, tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới; thành lập các ban giám sát cấp thôn bản để giám sát toàn bộ tiến trình xây dựng nông thôn mới tại thôn đó. Cũng thông qua Ban mặt trận thôn, người dân sẽ nắm được đầy đủ các nội dung và kịp thời có ý kiến đóng góp vào các nội dung đó. Vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố cũng đã tổ chức tập huấn cho 135 cán bộ cấp thôn, bản của Mai Pha về xây dựng nông thôn mới. Với các nội dung cơ bản là: Mục tiêu, nội dung, chức năng của nông thôn mới; 11 nội dung, 19 tiêu chí xây dựng; cách thức tiến hành rà soát 19 tiêu chí trên địa bàn thôn; các bước thực hiện chương trình nông thôn mới; nội dung thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; các nội dung quan trọng về quy hoạch; huy động các nguồn lực cho chương trình…Đây là những nội dung quan trọng giúp cho các Ban mặt trận thôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng vai trò hạt nhân để xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn xã.
Trong khi nhiều địa phương trong tỉnh còn đang lúng túng về tổ chức bộ máy xây dựng nông thôn mới, thì thành phố Lạng Sơn đang là một mô hình cần được nhân rộng trong giai đoạn hiện nay. Sắp tới không chỉ ở Mai Pha mà ở tất cả các xã ngoại thành sẽ tổ chức bộ máy xây dựng nông thôn mới tới tận cấp thôn, bản và công tác tập huấn cũng được tăng cường. Đang trong những bước đi đầu tiên của xây dựng nông thôn mới và cùng với những giải pháp đã được đề ra, thực hiện tốt dân chủ, phát huy vai trò của chủ thể là một trong những giải pháp quan trọng nhất đã và đang được Lạng Sơn chú trọng.

Lê Minh