Thứ bảy,  18/09/2021

Báo cáo tình hình trẻ em Ðiện Biên giúp hoạch định chính sách

Điện Biên là tỉnh đầu tiên trong chuỗi sáu tỉnh trong cả nước công bố bản báo cáo "Phân tích tình hình trẻ em Điện Biên năm 2010", nghiên cứu này là một phần của chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).Kết quả nghiên cứu từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2010 cho thấy, Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ trẻ sơ sinh và trẻ thấp còi cao nhất nước, cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 33 em bị tử vong trong năm đầu tiên, 100 trẻ có 35 em bị thấp còi; là tỉnh có tỷ lệ trẻ nhập học cấp trung học thấp nhất (70-84%), tỷ lệ bao phủ an toàn vệ sinh thấp nhất, nguy cơ trẻ bị nhiễm HIV đang gia tăng đáng báo động... Lãnh đạo đại diện tỉnh Điện Biên cho biết: Tỉnh sẽ sử dụng những kết quả có giá trị của nghiên cứu này trong việc hoạch định chính sách ở các cấp nhằm giải quyết các ưu tiên hàng đầu về trẻ em.Vùng Đông Nam Bộ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH và...

Điện Biên là tỉnh đầu tiên trong chuỗi sáu tỉnh trong cả nước công bố bản báo cáo “Phân tích tình hình trẻ em Điện Biên năm 2010”, nghiên cứu này là một phần của chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Kết quả nghiên cứu từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2010 cho thấy, Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ trẻ sơ sinh và trẻ thấp còi cao nhất nước, cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 33 em bị tử vong trong năm đầu tiên, 100 trẻ có 35 em bị thấp còi; là tỉnh có tỷ lệ trẻ nhập học cấp trung học thấp nhất (70-84%), tỷ lệ bao phủ an toàn vệ sinh thấp nhất, nguy cơ trẻ bị nhiễm HIV đang gia tăng đáng báo động… Lãnh đạo đại diện tỉnh Điện Biên cho biết: Tỉnh sẽ sử dụng những kết quả có giá trị của nghiên cứu này trong việc hoạch định chính sách ở các cấp nhằm giải quyết các ưu tiên hàng đầu về trẻ em.

Vùng Đông Nam Bộ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH và CN nông nghiệp đứng đầu cả nước

Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đã tập trung nghiên cứu phát triển các giống rau, hoa, cây ăn trái, cây công nghiệp và dược liệu mang lợi thế đặc thù của từng vùng, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Nhiều nghiên cứu, ứng dụng có giá trị kinh tế cao như: mô hình trồng cà chua theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng của Lâm Đồng với năng suất đạt hơn 200 tấn/ha, mang lại hiệu quả kinh tế tăng 30%-50%; xây dựng và phát triển mô hình cây thanh long ruột đỏ có hiệu quả cao tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai; mô hình thâm canh cây điều ghép tại Bình Thuận; các mô hình chăn nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, an toàn dịch bệnh; dự án sản xuất thịt lợn an toàn tại TP Hồ Chí Minh đã hình thành Hợp tác xã chăn nuôi lợn an toàn Tiên Phong tại Củ Chi, sản xuất hơn 1.200 tấn thịt lợn an toàn cung cấp cho thị trường TP Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, các tỉnh đã chú trọng ứng dụng và chuyển giao tiến bộ đến các cơ sở sản xuất, hộ nông dân, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời xây dựng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học… Giai đoạn 2011-2015, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục đầu tư xứng đáng cho KH và CN để tạo ra những sản phẩm có giá trị, năng suất cao, cũng như tạo sản phẩm quốc gia.

Theo Nhandan