Thứ ba,  21/09/2021

Hàng loạt mặt hàng phải báo cáo giá bán lẻ theo tuần

Kể từ ngày 1/7/2011, hàng loạt mặt hàng thuộc quản lý của Sở Tài Chính như gạo, thịt lợn, thịt bò, gà, rau, dầu ăn thực vật, sữa , xăng, dầu... sẽ phải thực hiện báo cáo giá bán lẻ hàng tuần, quý, tháng, năm. Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 55/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu. Theo Thông tư này, kể từ ngày 1/7, Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Sở Tài chính). Cùng với đó là, Tổng cục Hải quan, Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP.HCM, Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính, sẽ phải thực hiện báo cáo giá bán lẻ hàng tuần, quý, tháng, năm gồm: Cụ thể, đối với báo cáo giá thị trường trong nước, Sở Tài chính phải thực hiện báo cáo giá thị trường hàng tuần, tháng, quý, năm. Tuần cuối tháng là báo cáo cả tháng. Các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12)...

Kể từ ngày 1/7/2011, hàng loạt mặt hàng thuộc quản lý của Sở Tài Chính như gạo, thịt lợn, thịt bò, gà, rau, dầu ăn thực vật, sữa , xăng, dầu… sẽ phải thực hiện báo cáo giá bán lẻ hàng tuần, quý, tháng, năm.


Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 55/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.Theo Thông tư này, kể từ ngày 1/7, Sở Tài chính; Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, huyện, thị xã các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Sở Tài chính). Cùng với đó là, Tổng cục Hải quan, Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP.HCM, Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính, sẽ phải thực hiện báo cáo giá bán lẻ hàng tuần, quý, tháng, năm gồm:Cụ thể, đối với báo cáo giá thị trường trong nước, Sở Tài chính phải thực hiện báo cáo giá thị trường hàng tuần, tháng, quý, năm. Tuần cuối tháng là báo cáo cả tháng. Các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).Bên cạnh đó, các Sở Tài chính chủ động thực hiện báo cáo đột xuất khi trên thị trường địa phương có giá một số hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá hoặc giá một loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác tại địa phương xảy ra biến động bất thường.Còn đối với báo cáo giá hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thực hiện báo cáo giá hàng hoá nhập khẩu 15 ngày, hàng tháng quy định và chủ động gửi báo cáo đột xuất khi giá hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục báo cáo giá có biến động bất thường.Cùng với việc ban hành đối tượng phải báo cáo giá bán lẻ, Thông tư cũng đưa ra phương pháp thu thập thông tin giá thị trường.

Theo đó, đối với báo cáo giá thị trường trong nước, các cơ quan có thể thu thập trực tiếp bằng cách cử cán bộ thị trường đến các nhà máy sản xuất, chế biến, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại để điều tra. Hoặc phương pháp gián tiếp là cơ quan báo cáo giá thị trường có công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp thông tin về giá hàng hóa thuộc danh mục báo cáo giá thị trường.Ngoài ra, các cơ quan thực hiện báo cáo giá thị trường có trách nhiệm xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin giá thị trường; tổ chức công tác thu thập và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, địa bàn do mình quản lý gửi về Bộ Tài chính.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2011.

Theo Vnmedia.vn