Thứ hai,  20/09/2021

Từ ngày 1-7, thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 18-5, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội thảo triển khai thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm Việt Nam (VCGM).Hội thảo tập trung thảo luận về cấu trúc tổng thể và các cơ chế hoạt động của thị trường; kế hoạch triển khai để đưa thị trường vào vận hành; hệ thống văn bản pháp lý hướng dẫn vận hành thị trường điện... đồng thời giới thiệu về kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho thị trường, các tác động, các thay đổi trong phương pháp tính toán, điều chỉnh giá điện khi VCGM hoạt động.Theo kế hoạch, VCGM dự kiến được triển khai qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1: vận hành thí điểm (từ ngày 1-7-2011); Giai đoạn 2: vận hành chính thức (từ năm 2012 đến 2014). Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, thực hiện lộ trình phát triển thị trường điện đã được phê duyệt tại Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26-1-2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã giao cho Cục Điều tiết điện lực triển khai thiết kế VCGM và xây dựng hệ thống các...

Ngày 18-5, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội thảo triển khai thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm Việt Nam (VCGM).

Hội thảo tập trung thảo luận về cấu trúc tổng thể và các cơ chế hoạt động của thị trường; kế hoạch triển khai để đưa thị trường vào vận hành; hệ thống văn bản pháp lý hướng dẫn vận hành thị trường điện… đồng thời giới thiệu về kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho thị trường, các tác động, các thay đổi trong phương pháp tính toán, điều chỉnh giá điện khi VCGM hoạt động.

Theo kế hoạch, VCGM dự kiến được triển khai qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1: vận hành thí điểm (từ ngày 1-7-2011); Giai đoạn 2: vận hành chính thức (từ năm 2012 đến 2014). Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, thực hiện lộ trình phát triển thị trường điện đã được phê duyệt tại Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26-1-2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã giao cho Cục Điều tiết điện lực triển khai thiết kế VCGM và xây dựng hệ thống các quy định đồng bộ cho hoạt động của thị trường. Đến nay, các công tác chuẩn bị cho thị trường phát điện cạnh tranh đã cơ bản hoàn thành. Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan tiến hành các công tác chuẩn bị cho hoạt động của thị trường điện. Mục tiêu cao nhất của việc thực hiện VCGM này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng về điện cho đất nước với giá điện phù hợp và dịch vụ ngày một tốt hơn.

Theo Nhandan