Thứ ba,  21/09/2021

Thúc đẩy hiệu suất năng lượng công nghiệp

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) ký văn kiện hợp tác triển khai Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam" (GF/VIE/10003) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ.Dự án được thiết kế nhằm đề xuất một cách tiếp cận mới về tối ưu hóa hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp công nghiệp để tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong toàn hệ thống sản xuất, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp. Dự kiến khả năng TKNL bằng cách tối ưu hóa hệ thống có thể lên tới 25%. Dự án thực hiện trong ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 5-2011. Tổng kinh phí dự án là 6,625 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của phía Việt Nam lên tới 5,6 triệu USD. Những ngành công nghiệp nhận được hỗ trợ của dự án này là chế biến thực phẩm, dệt may, cao-su, giấy và bột...

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) ký văn kiện hợp tác triển khai Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” (GF/VIE/10003) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ.

Dự án được thiết kế nhằm đề xuất một cách tiếp cận mới về tối ưu hóa hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp công nghiệp để tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong toàn hệ thống sản xuất, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp. Dự kiến khả năng TKNL bằng cách tối ưu hóa hệ thống có thể lên tới 25%. Dự án thực hiện trong ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 5-2011. Tổng kinh phí dự án là 6,625 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của phía Việt Nam lên tới 5,6 triệu USD. Những ngành công nghiệp nhận được hỗ trợ của dự án này là chế biến thực phẩm, dệt may, cao-su, giấy và bột giấy.

Theo Nhandan