Thứ hai,  27/09/2021

Cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 30 tỷ kW giờ điện

Ngày 17-5, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower) kỷ niệm bốn năm ngày thành lập. Trong bốn năm qua, PVPower đã sản xuất cung ứng cho hệ thống điện quốc gia hơn 30 tỷ kW giờ điện, trở thành nhà cung cấp điện năng đứng thứ hai tại Việt Nam (sau EVN), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.Đến nay, PVPower có 24 đơn vị đầu mối, trong đó có bốn nhà máy đã phát điện thương mại gồm Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện hằng năm khoảng 12,5 tỷ kW giờ, chiếm 15% tổng sản lượng toàn quốc. Cùng với 17 đơn vị thành viên, liên doanh, liên kết đang đầu tư các dự án thủy điện, điện gió, nhiệt điện trên cả nước và 3 đơn vị tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý dự án, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện. Với số vốn điều lệ 12.238 tỷ đồng, PVPower đang trở thành đơn...

Ngày 17-5, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower) kỷ niệm bốn năm ngày thành lập. Trong bốn năm qua, PVPower đã sản xuất cung ứng cho hệ thống điện quốc gia hơn 30 tỷ kW giờ điện, trở thành nhà cung cấp điện năng đứng thứ hai tại Việt Nam (sau EVN), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Đến nay, PVPower có 24 đơn vị đầu mối, trong đó có bốn nhà máy đã phát điện thương mại gồm Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện hằng năm khoảng 12,5 tỷ kW giờ, chiếm 15% tổng sản lượng toàn quốc. Cùng với 17 đơn vị thành viên, liên doanh, liên kết đang đầu tư các dự án thủy điện, điện gió, nhiệt điện trên cả nước và 3 đơn vị tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý dự án, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện. Với số vốn điều lệ 12.238 tỷ đồng, PVPower đang trở thành đơn vị nòng cốt của PVN và đối tác tin cậy của các bạn hàng trong nước và quốc tế. Năm 2011, tổng công ty phấn đấu đạt doanh thu khoảng 900 triệu USD.

Theo Nhandan