Thứ năm,  23/09/2021

Lắp đặt thành công Stator máy phát điện tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Ngày 21-5, tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã lắp đặt thành công Stator máy phát điện tổ máy 1 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Stator máy phát điện tổ máy 1 trị giá 8,5 triệu USD, nặng 380 tấn, dài 7m, cao 5 m (trong ảnh), được nâng lên độ cao 16,5 m đặt vào bệ lò hơi. Việc lắp đặt thành công Stator là một trong những mốc quan trọng quyết định bảo đảm tiến độ đốt lò số 1 vào tháng 2-2012. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW (2x600MW), tổng giá trị hợp đồng EPC 1,17 tỷ USD, trong đó giá trị hợp đồng tua-bin, máy phát của hai tổ máy gần 113 triệu USD. Dự kiến tổ máy 1 phát điện vào tháng 9-2012 và hoàn thành nhà máy vào quý 1-2013....

Ngày 21-5, tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã lắp đặt thành công Stator máy phát điện tổ máy 1 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Stator máy phát điện tổ máy 1 trị giá 8,5 triệu USD, nặng 380 tấn, dài 7m, cao 5 m (trong ảnh), được nâng lên độ cao 16,5 m đặt vào bệ lò hơi. Việc lắp đặt thành công Stator là một trong những mốc quan trọng quyết định bảo đảm tiến độ đốt lò số 1 vào tháng 2-2012. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW (2x600MW), tổng giá trị hợp đồng EPC 1,17 tỷ USD, trong đó giá trị hợp đồng tua-bin, máy phát của hai tổ máy gần 113 triệu USD. Dự kiến tổ máy 1 phát điện vào tháng 9-2012 và hoàn thành nhà máy vào quý 1-2013.

Theo Nhandan