Thứ bảy,  25/09/2021

Đầu tư 20 triệu USD cho dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Quảng Trị

Ngày 21-5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Linh Thành đầu tư trồng cây Paulownia và triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư là 20 triệu USD.Mục tiêu của dự án là xây dựng trang trại kiểu mẫu, ứng dụng công nghệ sinh học, giống cây mới và ứng dụng thu hoạch, bảo quản, chế biến để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch.Quy mô của dự án gồm nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn một triển khai trong vòng từ 2- 3 năm, diện tích canh tác khoảng 500 ha. Sản phẩm chủ yếu khai thác từ các loại nông sản của địa phương như ngô, đậu, khoai lang, sắn, rau sạch để chế biến ra thực phẩm sạch, thức ăn...

Ngày 21-5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Linh Thành đầu tư trồng cây Paulownia và triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư là 20 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là xây dựng trang trại kiểu mẫu, ứng dụng công nghệ sinh học, giống cây mới và ứng dụng thu hoạch, bảo quản, chế biến để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch.

Quy mô của dự án gồm nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn một triển khai trong vòng từ 2- 3 năm, diện tích canh tác khoảng 500 ha. Sản phẩm chủ yếu khai thác từ các loại nông sản của địa phương như ngô, đậu, khoai lang, sắn, rau sạch để chế biến ra thực phẩm sạch, thức ăn nhanh…

Theo Nhandan