Thứ tư,  22/09/2021

Kiểm tra an toàn thực phẩm với sản phẩm thực vật nhập khẩu

Từ ngày 1/7/2011, các loại hàng hóa có nguồn gốc thực vật như quả nho, quả thuộc chi cam quýt, rau tươi, khoai tây, cà chua... nhập khẩu sẽ được kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) chặt chẽ theo quy định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành.Chỉ những mặt hàng đạt chỉ tiêu ATTP mới được thông quan - Ảnh minh họaBộ quy định, hàng hóa nhập khẩu phải được lấy mẫu tại địa điểm do cơ quan kiểm tra quyết định (tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc trong kho bảo quản). Có 2 phương thức kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm được áp dụng.Hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra ATTP bao gồm: Quả thuộc chi cam quýt, quả nho, các loại dưa, quả táo, lê và quả mộc qua, quả anh đào, khoai tây, cà chua, bắp cải, hoa lơ, cải xoăn, lúa mạch đen, lúa đại mạch, yến mạch...Đối với kiểm tra thông thường, sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra theo tần suất tối đa đến 10% tùy theo mức độ rủi ro của hàng hóa. Việc lấy mẫu...

Từ ngày 1/7/2011, các loại hàng hóa có nguồn gốc thực vật như quả nho, quả thuộc chi cam quýt, rau tươi, khoai tây, cà chua… nhập khẩu sẽ được kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) chặt chẽ theo quy định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành.

Chỉ những mặt hàng đạt chỉ tiêu ATTP mới được thông quan – Ảnh minh họa

Bộ quy định, hàng hóa nhập khẩu phải được lấy mẫu tại địa điểm do cơ quan kiểm tra quyết định (tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc trong kho bảo quản). Có 2 phương thức kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm được áp dụng.

Hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra ATTP bao gồm: Quả thuộc chi cam quýt, quả nho, các loại dưa, quả táo, lê và quả mộc qua, quả anh đào, khoai tây, cà chua, bắp cải, hoa lơ, cải xoăn, lúa mạch đen, lúa đại mạch, yến mạch…

Đối với kiểm tra thông thường, sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra theo tần suất tối đa đến 10% tùy theo mức độ rủi ro của hàng hóa. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện bất kỳ trong số các lô hàng kiểm tra nhập khẩu. Lô hàng kiểm tra được phép làm thủ tục thông quan không chờ kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP.

Đối với phương thức kiểm tra chặt, sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra theo tần suất 30% khi phát hiện 1 lô hàng kiểm tra trước đó vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP; tần suất 100% khi phát hiện 2 lô hàng kiểm tra liên tiếp trước đó vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP.

Trong trường hợp phải tiến hành phương thức kiểm tra chặt, chủ hàng phải tự bảo quản hàng hóa và chỉ được thông quan khi có chứng nhận về ATTP do cơ quan kiểm tra cấp hoặc được cơ quan kiểm tra cho phép. Khi kiểm nghiệm 2 mẫu lô hàng kiểm tra liên tiếp có kết quả đạt yêu cầu thì sẽ áp dụng phương thực kiểm tra thông thường.

Chủ hàng thực hiện đăng ký kiểm tra về ATTP với cơ quan kiểm tra tại cửa khẩu trong thời gian ít nhất 24 giờ trước khi hàng về đến cửa khẩu.

Theo Hanoimoi