Thứ hai,  20/09/2021

Hà Nội đầu tư gần 344 tỷ đồng phát triển đàn bò lai

UBND TP Hà Nội vừa chấp nhận kế hoạch đầu tư Dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, lai tạo đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn bảy huyện (Ba Vì, Chương Mỹ, Gia Lâm, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Đan Phượng, Phú Xuyên), nhằm lai tạo giống bò nội năng suất, chất lượng thịt thấp thành giống bò lai có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cung cấp khoảng 11.450 tấn thịt bò/năm cho thị trường Hà Nội... Dự án có tổng mức đầu tư gần 344 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 31,8 tỷ đồng, còn lại người dân tham gia đóng...

UBND TP Hà Nội vừa chấp nhận kế hoạch đầu tư Dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, lai tạo đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn bảy huyện (Ba Vì, Chương Mỹ, Gia Lâm, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Đan Phượng, Phú Xuyên), nhằm lai tạo giống bò nội năng suất, chất lượng thịt thấp thành giống bò lai có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cung cấp khoảng 11.450 tấn thịt bò/năm cho thị trường Hà Nội… Dự án có tổng mức đầu tư gần 344 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 31,8 tỷ đồng, còn lại người dân tham gia đóng góp.

Theo Nhandan